26.10.17 Ennaltaehkäisy säästäisi satoja miljoonia – tuki- ja liikuntaelinongelmat otettava huomioon sote-uudistuksessa

  • -

26.10.17 Ennaltaehkäisy säästäisi satoja miljoonia – tuki- ja liikuntaelinongelmat otettava huomioon sote-uudistuksessa

Tiedote, julkaistavissa to 26.10. 2017 klo 11

Lehdistötiedote liitteineen luettavissa täältä

Lähes viisi miljoonaa sairauspäivää ja toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Miksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia ei ennaltaehkäistä kunnolla, eikä tietoa kerätä kunnolla? kysyy Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto.

Tuki- ja liikuntaelin (tule)-ongelmat syövät suomalaisten toimintakykyä ja maksavat miljardeja. Ne ovat Suomen suurin sairauspäiviä aiheuttava sairausryhmä, jonka kansanterveydelliset vaikutukset ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tule-ongelmien suorien ja välillisten kustannusten on arvioitu olevan peräti kolme miljardia euroa vuodessa.

Vaikka tule-ongelmat aiheuttivat Kansaneläkelaitoksen tilastojen mukaan vuonna 2016 peräti 4,7 miljoonaa sairauspäivää, keräävät kunnat vain vähän tietoa tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannuksista. Tämä selviää Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton Aula Researchilla teettämästä kyselystä. Vain 12 prosenttia kyselytutkimukseen vastaajista kertoi, että omassa kunnassa seurataan eri tule-sairauksien (esim. lonkkamurtumat, selkäsairaudet, nivelrikko ym.) kustannuksia.

”Luulisi, että sote-uudistusta puuhaavat päättäjämme havahtuisivat ennaltaehkäisyn merkitykseen. On aina parempi hoitaa terveyttä kuin sairautta”, muistuttaa Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton puheenjohtaja Anssi Kemppi.

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin terveyden edistämisen vastuu säilyy kunnilla. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton teettämä selvitys osoitti, että kuntapäättäjät näkevät yksilön suurimmaksi vastuulliseksi tule-terveydessä. ”On ilman muuta totta, että omilla valinnoilla ja elintavoilla voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa suurimpia tule-kansansairauksia kuten nivelrikkoa, selkäongelmia ja osteoporoosia. Myös kaatumisten ehkäisyssä hyvä lihaskunto ja tasapaino ovat ensiarvoisen tärkeitä” kertoo Anssi Kemppi.

Hän muistuttaa kuinka kunnat voivat yllättävilläkin tavoilla tukea asukkaidensa tuki- ja liikuntaelinterveyttä. ”Yhdyskuntasuunnittelu, hyötyliikuntaa tukevat liikenneratkaisut ja niiden talvikunnossapito edistävät kaikki omalta osaltaan kuntalaisten tule-terveyttä. Puutteellisesti hiekoitetusta kävelytiestä aiheutuva liukastuminen ja lonkkamurtuma merkitsee kymmenien tuhansien eurojen turhaa sote-kustannusta” Kemppi huomauttaa.

Tule-terveys tulisi ottaa huomioon jo kuntien ja maakuntien strategiatyössä ja hyvinvointikertomukissa asettamalla tule-terveyteen liittyviä tavoitteita ja tekemällä ennakkoarviointeja. Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton aamiaistilaisuudessa puhuva Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) muistuttaakin, että nyt on korkea aika tehdä kuntien hyvinvointikertomukset eläväksi osaksi kuntien strategiatyötä! Kunnan talouden ja elinvoiman kannalta on järkevää panostaa terveisiin ja toimintakykyisiin asukkaisiin!

Lisätietoja: Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja, Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry puh. 050 354 5635, marja.kinnunen@suomentule.fi