Syksyn TULE kuntoon, seniori! -luennot käynnistyvät keskiviikkona 6.9.2017

  • -

Syksyn TULE kuntoon, seniori! -luennot käynnistyvät keskiviikkona 6.9.2017

Tiedote 30.8.2017, Julkaisuvapaa heti

Tiedote (pdf)

Luentopaikkakunnat syksy 2017 (pdf)

Vaikka suurin osa meistä iän myötä kärsii jonkinasteisista tule-vaivoista ainakin ajoittain, voi tule-kuntoonsa vaikuttaa kaiken ikäisenä jo pienilläkin arkisilla teoilla!

Suomen Tule ry, Invalidiliitto ry, Huoltoliitto ry, Selkäliitto ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Luustoliitto ry ja Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys ry järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen luentokiertueen nimeltä TULE kuntoon, seniori!

Tuki- ja liikuntaelinterveys (tule) jää usein huomioimatta ennen kuin se aiheuttaa oireita ja vaikuttaa toimintakykyymme. Erilaiset kolotukset, jäykkyydet ja vihlaisut ovat etenkin iän karttuessa yhä yleisempiä.  Joka kolmas eläkeläinen kärsii tuki- ja liikuntaelinongelmien aiheuttamista toimintakyvyn vajauksista ja ne vaikuttavat kykyyn ja halukkuuteen liikkua. Iäkkäillä ihmisillä yleisiä tuki- ja liikuntaelinongelmia ja -sairauksia ovat nivelrikko, osteoporoosi, selkäsairaudet sekä tapaturmat.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

Tule-ongelmat ja -sairaudet kuormittavat ihmisiä ja yhteiskuntaa jo ennen eläkeikää. Kelan sairauspäivärahoissa ne nousevat yleisimmäksi poissaolon syyksi. Kela korvasikin viime vuonna noin 14 000 henkilötyövuotta sairauspäivärahoja tule-ongelmien vuoksi. Tule-kustannukset uhkaavat nousta lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä. On arvioitu, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3-4 miljardia euroa. Esimerkiksi Lonkkamurtuman hoito maksaa keskimäärin noin 30 000 € potilasta kohden vuodessa. Kustannukset voivat nousta jopa 50 000 €/potilas, jos henkilö ei kuntoudu murtuman jälkeen kotiin, vaan jää laitoshoitoon.

Yli 65-vuotiaille suomalaisille sattuu vuosittain

  • 100 000 kaatumistapaturmaa, joista valtaosa tapahtuu kotona sisällä tai kotipihassa. Näistä noin
    40 000 kaatumistapaturmaa vaatii sairaalahoitoa.
  • Noin 8 000 lonkkamurtumaa (v. 2015) ja näistä valtaosa on seurausta kaatumisista.

TULE kuntoon, seniori! -luennot tarjoavat ihmisille tietoa ja keinoja ehkäistä ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinongelmia

Luentokiertue käynnistyi syksyllä 2016. Kevään 2017 aikana luentoja järjestettiin kymmenellä paikkakunnalla ja niillä tavoitettiin 1 380 tuki- ja liikuntaelinterveydestä kiinnostunutta kuulijaa eri puolilla Suomea.

Luennoilla käsitellään monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, muun muassa nivelrikkoa, osteoporoosia ja selkäsairauksia, niiden syitä sekä ennaltaehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia, kaatumistapaturmia ja kivun itsehoitoa. Luennoilla pyritään myös innostamaan ikääntyviä tuki- ja liikuntaelinterveyden itsehoitoon. Luentoja ennen on mahdollisuus tutustua yhteistyössä mukana olevien paikallisten tule-yhdistysten toimintaan.

Kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöluentoja järjestetään syksyn aikana 15 eri puolilla Suomea. Luentokiertue käynnistyy keskiviikkona 6.9.2018 Forssassa ja Haminassa. Luentokiertueen toteuttamisen mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuki.

Syksyn 2017 TULE kuntoon, seniori! -luentopaikkakunnat  löydät täältä

Kansainvälinen TULE-toimintaviikko lokakuussa 12.-20.10.2017

Vuosittainen maailmanlaajuinen tapahtuma, Tule-toimintaviikko järjestetään 12-20. lokakuuta. Vuoden teemassa kannustetaan tuki- ja liikuntaelinsairaita hyvään ja terveelliseen elämään. Suomessa Tule-järjestöt järjestävät paikallisyhdistyksien kanssa erilaisia tapahtumia ja luentoja, joilla lisätään tietoa tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisystä, sairauksien hoidosta ja itsehoidosta eri puolilla Suomea.

Toimintaviikon aikana vietetään myös

  • 12.10.2017 Maailman reumapäivää, lisätietoa http://www.worldarthritisday.org/
  • 16.10.2017 Maailman selkäpäivää, lisätietoa http://www.worldspineday.org/
  • 17.10.2017 Maailman traumapäivä
  • 19.10.2017 Maailman lasten ja nuorten tule-sairauksien päivää
  • 20.10.2017 Maailman osteoporoosipäivää, lisätietoa http://www.worldosteoporosisday.org/

Lisätietoa luentokiertueesta: 
toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, puh. 050 354 5635,  marja.kinnunen@suomentule.fi
suunnittelija Jaana Hyvönen, puh. 045 195 0818, jaana.hyvonen@suomentule.fi