Tiedote: Uusi selvitys: Terveyden edistäminen kunnissa vaatii hallintosektoreiden välistä yhteistyötä ja ympäristön esteettömyyteen panostamista

  • -

Tiedote: Uusi selvitys: Terveyden edistäminen kunnissa vaatii hallintosektoreiden välistä yhteistyötä ja ympäristön esteettömyyteen panostamista

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa ke 5.4.2017 klo 10

Lehdistötiedote (pdf)

Kuopion tiedotustilaisuuden esitys (pdf)

Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry:n Aula Researchilla teettämä selvitys osoittaa, ettei kunnissa vielä osata tehdä tarpeeksi hallintosektoreiden välistä yhteistyötä terveyden edistämiseksi. Yhteistyön merkitys kuitenkin tunnustetaan, sillä peräti 80 % kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä piti tärkeänä, että yhteistyötä terveyden edistämisessä kunnan eri sektoreiden välillä lisätään.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat aiheuttavat tällä hetkellä Suomessa vuosittain noin 3-4 miljardin kustannukset. Pelkästään Kelan sairaspäivärahoja korvataan vuosittain noin 12 000 henkilötyövuotta tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Lonkkamurtuman hoito maksaa noin 20 000 euroa/potilas pelkästään ensimmäisenä vuonna. ”Toimivalla kuntien eri hallinnonalojen yhteistyöllä ja terveyden edistämiseen panostamalla Suomessa olisi mahdollisuus jopa satojen miljoonien säästöihin pelkästään tule-ongelmien osalta. Mitä terveempänä kansalaiset pysyvät, sitä vähemmän he tarvitsevat maakuntien järjestämisvastuulle siirtyviä sote-palveluita” muistuttaa Suomen Tuki- ja liikuntaelinliiton puheenjohtaja Anssi Kemppi.

  • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannuksista kunnissa on vain vähän tietoa.
  • Vain 12% kyselytutkimukseen vastaajista kertoi omassa kunnassaan laskettavan eri tule-sairauksien (esim. lonkkamurtumat, selkäsairaudet, nivelrikko ym.) kustannuksia.
  • Kunnissa tunnistetaan myös esteettömän rakennetun ympäristön ja liikenteen merkitys asukkaiden tuki- ja liikuntaelinterveyden tukena. Yli 60% tutkimukseen vastanneista kuntien teknisen toimen viranhaltijoista piti tärkeänä, että rakennetun ympäristön esteettömyyteen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota.

Esteettömään yhdyskuntasuunnitteluun ja liikenteeseen panostaminen on investointi asukkaiden toimintakykyyn. Tiedämme myös, että mitä tiiviimpi pyörätieverkosto ja mitä enemmän viheralueita, sitä todennäköisemmin liikutaan kävellen tai pyöräillen työmatkalla ja vapaa-ajalla”, Anssi Kemppi toteaa.

Alueita tarkastellessa jo esimerkillisenä alueena nousi mm. Pohjois-Savo. Pohjois-Savon alueelta vastanneet kuntapäättäjistä peräti 94% koki, että omassa kunnassa esimerkiksi yhdyskunta-suunnittelussa huomioidaan tule-terveyden edistäminen.

Lisätietoja:
Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry
puh. 050 354 5635, marja.kinnunen@suomentule.fi

Lisätietoa yhdyskuntasuunnittelun merkityksestä terveyden edistämiseen löydät http://www.tulessa.fi

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöinä on 15 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden organisaatiota, joissa on yhteensä noin 60 000 henkilöjäsentä tai toimijaa. Suomen Tule ry on yhteistyöelin, joka luo edellytyksiä tule-terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.

Tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistämässä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, ORTON Invalidisäätiö, Selkäliitto ry, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Naprapaattiyhdistys ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopaattiliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry, Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry, Työfysioterapeutit ry, Työterveyslaitos