Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti – toukokuun aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous niin päättää tai mikäli liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton varsinaisista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

   Liittokokouksessa:

  • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä;
  • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
  • käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
  • käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
  • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista;
  • valitaan 9 §:n mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet ja muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet;
  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet, joista ainakin yhden varsinaisen ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä, tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon, sekä
  • käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt asiat.