Suomen Tule ry:n toimintaa ohjaa  liiton strategia 2015-2019, jossa liitto painottaa toiminnassaan erityisesti Tule-ongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä.

Vuosien 2016 – 2018 aikana panostetaan näkyvään väestöviestintään. Kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret, nuoret aikuiset ja työikäiset sekä ikääntyneet. Toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti eri kanavia, mukaan lukien sosiaalinen media. Viestinnän ja muun asennevaikuttamisen avulla pyritään siihen, että kansalaisilla oleva tule-terveystieto lisääntyy ja he ymmärtävät elämäntapojen merkityksen tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ja toimintakyvyn merkittävänä osatekijänä.

Vuoden 2017 aikana järjestämme yhteistyössä A-Lehtien ja jäsenjärjestöjemme kanssa Liikettä niveliin-risteilyn 12.-13.2.2017.

Järjestämme terveydenhuollon ammattilaisille  syksyllä 2017 seminaarin jonka ohjelmaa työstetään parhaillaan, tiedotamme siitä sivuillamme mahdollisimman pian.

Yleisöluentoja järjestämistä jatketaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Vuoden 2017  TULE kuntoon, seniori! -luennot käynnistyvät keväällä. Vuoden aikana järjestetään noin 26-28 luentoa eri puolilla Suomea ja ensimmäiset luennot järjestetään maaliskuussa, paikkakuntaiset tiedot luennoista päivitetään sivuille heti, kun ne varmistuvat.  Luentokiertue antaa tietoa ja keinoja  ikääntyvien tuki- ja liikuntaelinterveyden ja niistä aiheutuvien ongelmien ja sairauksien omahoitoon. Luennoilla on käsitellään monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmia, kuten selkä-, hartia- ja nivelvaivoja,  osteoporoosia ja kaatumistapaturmia. Luennoitsijoina ovat alan asiantuntijat ja luennolle osallistujat saavat mukaansa monipuolisen materiaalivihkon. Lisäksi paikallisyhdistykset ja -osastot ovat mukana esittelemässä vertaistuki- ja toimintamahdollisuuksiaan. Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja niille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Järjestämme myös seminaarin terveydenhuollon ammattilaisille syksyn 2017 aikana, tiedot seminaarista päivitetään sivuille heti kun ohjelma ja ajankohta vahvistuu.

Liitto osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin, joissa valmistellaan ja tehdään tule-terveyteen vaikuttavia päätöksiä ja antaa tutkittuun tietoon perustuvia asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja sekä osallistuu julkiseen keskusteluun hyödyntämällä liiton tuottamaa tule-materiaalipankkia.