Tiistaina 8.12.2009 järjestetty Tule-parlamentti keräsi eduskunnan auditorioon yli sata osallistujaa. Paikalle oli saapunut tule-alan päättäjiä, vaikuttajia, asiantuntijoita ja toimijoita. Viidettä kertaa järjestetty Tule-parlamentti toteutettiin nyt eduskunnan täysistunnon tapaan: järjestöt esittivät nimetyille päättäjille välikysymyksiä ja saivat kysymyksiinsä paikan päällä myös vastauksia. Istunnon puhemiehenä toimi valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Tilaisuuden ohjelma oli seuraava:

Avauspuheenvuorot
Eero Akaan-Penttilä, Markku Hakala, Riitta Uosukainen ja Ilkka Vuori

Ranka ja raajat -kilpailun palkintojen jako

Välikysymykset
Suomen Tule ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Tules-tutkijakoulu ja Suomen Fysiatriyhdistys ry

Yhteenveto ja päätelmät
Ilkka Vuori