Merkittävä osa TULE-järjestöjen toiminnasta tapahtuu paikallisyhdistyksissä. Harrastus- ja virkistystoiminta sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta ovat yhdistysten toiminnan keskeisiä osa-alueita.

Yhdistykset järjestävät erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille monipuolista toimintaa, esimerkiksi matkoja, retkiä, kulttuuriharrastuksia, tapahtumia sekä liikuntaryhmiä ja -kerhoja.

Lisätietoa löydät paikallisen yhdistyksesi toiminnasta järjestöjen verkkosivuilta.