Selkäliitto on selän hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä aktiiviseen selän itsehoitoon. Selkäliiton päätoimintamuodot ovat selkäneuvonta ja liikuntatoiminta, järjestötoiminta sekä viestintä. Liiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9 500 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea ja neuvontaa, retkiä sekä luento- ja virkistystilaisuuksia.

Selkäliiton oma jäsenlehti Hyvä Selkä ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Selkäliitto ry:n yhteystiedot:
Eerikinkatu 16 A 2
00100 Helsinki
Puhelin, vaihde: 09 605 918
Sähköposti: selkaliitto@selkaliitto.fi, etunimi.sukunimi@selkaliitto.fi
Kotisivut: www.selkaliitto.fi, www.selkakanava.fi
Facebook  Selkäkanava-facebook
Twitter
Instagram: @selkakanava
YouTube: Jumppakissa