Ikä on yksi keskeisimpiä kaatumisille altistavista tekijöistä. Yli 65-vuotiaille suomalaisille sattuu vuosittain noin 100 000 kaatumistapatumaa, joista valtaosa tapahtuu kotona sisällä tai kotipihassa. Lähes 40 000 kaatumistapaturmaa vaatii sairaalahoitoa. Suomessa tapahtuu vuosittain 7 500 lonkkamurtumaa ja näistä valtaosa on seurausta kaatumisista.

Lisätietoa Kaatumistapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

UKK-Instituutti: Kaatumisseula