Ikä on yksi keskeisimpiä kaatumisille altistavista tekijöistä. Yli 65-vuotiaille suomalaisille sattuu vuosittain 100 000 kaatumistapaturmaa, joista valtaosa tapahtuu kotona sisällä tai kotipihassa. Lähes
40 000 kaatumistapaturmaa vaatii sairaalahoitoa. Suomessa tapahtuu vuosittain 7 500 lonkkamurtumaa ja näistä valtaosa on seurausta kaatumisista.

Kaatumiseen altistavia riskitekijöitä:
• aikaisemmat kaatumiset
• heikentynyt liikkumiskyky
• heikko lihavoima ja tasapaino
• sairaudet
• kaatumiselle altistava lääkitys
• heikentynyt näkö
• kaatumisen pelko
• liikkumattomuus
• yli 80 vuoden ikä.

Lisätietoa Kaatumistapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

UKK-Instituutti: Kaatumisseula