Krooninen kipu voi johtua keskushermoston herkistymisestä

Akuutti kipu on elintärkeä varoitussignaali keholle. Se opettaa meitä tunnistamaan rajamme, jotta välttyisimme loukkaamasta
itseämme. Jos akuutti kipu jää hoitamatta tai se pitkittyy, voivat keskushermoston kipuradat herkistyä kivulle. Tässä tilanteessa kipu voi jäädä ”päälle” aivoihin.

Kipuaistimuksen tarkoitus on suojella elimistöä. Kipu saa käyntiin toimintoja kuten suojarefleksejä estäen lisävauriot esimerkiksi liekin polttaessa kättä tai jalkaa. Vaikkapa juostessa ilmaantuva kipu kertoo rasituksen alkavan ylittää kudosten kestävyyden ja pyrkii siten keskeyttämään kipua aiheuttavan toiminnan.

Mitä voimakkaampi kipu on, mitä äkillisemmin se alkaa ja mitä enemmän muita oireita siihen liittyy, sitä herkemmin kivun vuoksi on syytä hakeutua lääkäriin. Samoin lääkärille hakeutumista on syytä harkita herkemmin silloin, kun kipu on uusi eli samanlaista kipuoiretta ei ole ollut aiemmin.

Kivun krooniseksi eli pitkäaikaiseksi muuttumisen katsotaan tapahtuneen silloin, kun kipu on kestänyt yli puoli vuotta. Kun kipu jatkuu yli kudosten luonnollisen paranemisajan (3 – 6 kuukautta), voivat aivot jatkaa kipukokemuksen ylläpitämistä. Esimerkiksi olkapään vamma saattaa olla täysin parantunut, mutta herkistyneet hermosäikeet viestivät yhä aivoillemme kipua olkapäässä. Tämä kroonistunut kipu on harvoin merkki vaarasta.

Kipu on henkilökohtainen kokemus
• Kipu on ihmiselle täysin yksilöllinen mutta aina todellinen kokemus.
• Toisen ihmisen kipua voi olla vaikea ymmärtää, kipu ei näy päälle.
• Kivusta kärsiminen ei tee meistä jalompia, kivun ei pidä antaa hallita
elämää.
• Krooninen kipu ei välttämättä koskaan parane. Jokaiselle on
kuitenkin löydettävissä juuri hänelle sopivat keinot kivun hallitsemiseksi.
• Akuutissa kivussa lääkehoito auttaa paremmin, mutta pitkitty-
neessä kivussa sen merkitys vähenee.
• Yli puolet kroonisesta kivusta kärsivistä ei hyödy lääkehoidosta lainkaan.
• Riittävä kipulääkitys = pienin mahdollinen tehoava annos.
• Monet lääkkeettömät hoitokeinot kuten musiikin kuuntelu,
mindfulness, liikunta voivat olla yhtä tehokkaita tai jopa tehokkaampia-
kin kuin lääkehoidot.

Mitkä asiat auttavat pärjäämän pitkittyneen kivun kanssa?
• hyvä ja riittävä uni, riittävä lepo
• aktiivinen elämäntapa, itselle sopiva, iloa tuottava liikunta
• joustava ajattelu ja mieli, toiveikkuus ja myönteisten asioiden vaaliminen
• myötätuntoinen suhtautuminen itseen
• ystävyyssuhteet, perhe, rakkaus, kosketus
• huomion siirtäminen pois kivusta mielekkääseen tekemiseen
• tunteiden tunnistaminen ja niistä puhuminen
• tietoinen läsnäolo, meditaatio, jooga, pilates
• lemmikkieläin, voimaannuttava vertaistuki, pitkäaikainen hoitosuhde
• itselle sopiva työ.

Lisätietoa kivun itsehoidosta:

Ota kipu haltuun, Helena Miranda