Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka etenee yleensä hitaasti vuosien kuluessa. Suurimmat riskitekijät ovat liikkumattomuus, ikä, ylipaino ja perimä. Nivelrikon mekanismeja ei edelleenkään tarkalleen tunneta. Nivelrikko vaurioittaa nivelrustoa ja vaikuttaa koko nivelen rakenteisiin, luista lihaksiin asti. Nivelrikon tärkeimpiä oireita ovat kipu sekä liikkumisen vaikeudet. Oireita hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä ja liikunnalla.

Nivelrikkoa ei voida parantaa, mutta oireita voidaan helpottaa ja sairauden etenemistä mahdollisesti hidastaa. Kaikilla nivelrikko ei pahene eikä välttämättä rajoita merkittävästi toimintaa tai normaaleja arkisia askareita.

Nivelrikon hoitokeinot

Nivelrikkoa ei voida parantaa, mutta sen kanssa voidaan oppia pärjäämään. Omahoidon merkitys korostuu nivelrikossa.
Hoito vaatii usein muutoksia elämäntavoissa.

Nivelrikon hoidossa ovat tärkeitä liikunta ja lepo, laihdutus, liikehoidot, liikkumisen apuvälineet, lääkkeet ja tarvittaessa
osalla myös leikkaus. Nivelrikon ensisijainen hoito on lääkkeetöntä eli omatoimista liikuntaa, ammattilaisten antamaa liikuntahoitoa sekä painonpudotusta ja -hallintaa.

Nivelrikon hoito ja kuntoutus kuuluvat pääosin perusterveydenhuoltoon eli terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Lisätietoa nivelrikosta:

Suomen Nivelyhdistys 

Nivelrikko-opas