Elinvoimainen TULEvaisuus kunnissa 26.9.2018 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin työkyvyttömyyden syy. Suuresta kansansairausryhmästä puhutaan kovin vähän verrattuna sen aiheuttamiin kustannuksiin ja kärsimykseen.

Tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n ja Kevan yhteistyössä järjestettyyn Elinvoimainen TULEvaisuus kunnissa -seminaariin osallistui 44  ja webinaariin  91  kunta- ja maakuntapäättäjää ja luottamusjohtoa, eri hallinnonalojen virkamiehiä, asiantuntijoita ja hyvinvoinnin edistämisen työtä tekeviä  kuulemaan, miten tulevaisuuden kunnissa edistetään kuntalaisten terveyttä ja opitaan ehkäisemään rajusti lisääntyviä tule-ongelmia.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, Valtiovarainministeriö.

Päivän avannut Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen painotti puheessaan kuinka tärkeää on kuntien panostaminen kuntalaistensa hyvinvointiin. Hyvinvoinnin edistäminen on suoraan sidoksissa myös kunnan elinvoimaan, työllisyyteen ja sitä kautta kunnan verotuloihin.

Kansainvälinen tule-lähettiläs, ortopedi Esko Kaartinen totesi esityksessään passiivisien elinympäristötekijöiden määrän lisääntyvän jatkuvasti. Varsinkin nuoret aikuiset liikkuvat liian vähän, ja heillä ongelmat alkavat keski-iän saapuessa.  ”Liikunnan puutteen, runsaan istumisen ja lihomisen laaja-alainen merkitys näkyy ihmisten terveydessä ikääntymisen eri vaiheissa”, Kaartinen muistuttaa. Ongelma on globaali. WHO:n mukaan peräti 1,4 miljardia ihmistä maailmassa on vakavien sairauksien riskiryhmässä liian vähäisen liikkumisen vuoksi.

Seminaarin eri asiantuntijapuheenvuoroissa korostui ajatus ”Ihmisten arki luodaan ja koetaan kunnissa”. Puheenvuoroja käyttivät myös kunnat, joissa panostus ennaltaehkäisyyn ja terveydenedistämiseen on tuottanut nopeasti ja pienillä kustannuksilla näkyviä tuloksia.

Esko Kaartinen Tule ry.

Seminaarin eri asiantuntijapuheenvuoroissa korostui ajatus ”Ihmisten arki luodaan ja koetaan kunnissa”. Puheenvuoroja käyttivät myös kunnat, joissa panostus ennaltaehkäisyyn ja terveydenedistämiseen on tuottanut nopeasti ja pienillä kustannuksilla näkyviä tuloksia.

Matti Kettunen Asikkalan kunta.

Asikkalan kunnan hyvinvointijohtaja Matti Kettunen kertoi, miten Suomen liikkuvimman kunnan tittelin saanut Asikkala on laittanut kuntalaiset liikkeelle. Asikkala tarjoaa maksuttomia kunnan omistamia liikuntapaikkoja asukkailleen sekä yrityksille, jotka järjestävät työntekijöilleen työkykyä ylläpitävää liikuntatoimintaa. Perheille avoimesta liikuntavälinevarastosta kuntalaiset voivat lainata erilaisia liikuntavälineitä. Vuodesta 2008 vähiten liikkuvia kuntalaisia on ohjattu liikuntatoiminnan piiriin liikkumislähetteillä. Asikkalan kaikki koulut ovat liikkuvia kouluja, ja päiväkoteihin on nimitetty liikuntavastaavat. Koulujen arkeen kuuluvat pitkät liikuntavälitunnit, eikä lumipallojen heittelyä koulujen pihoilla ole kielletty, vaan sinne on pystytetty suuren suosion saavuttaneita lumipallojen heittotauluja.