Riittävää ja oikea-aikaista kuntoutusta tarvitaan kaikissa ikäryhmissä!

Kuntoutus kuuluu kaikille! Sen avulla taataan parempaa arkea sekä tuetaan toimintakykyä ja osallisuutta.

Varhainen puuttuminen ja kuntoutukseen pääsy voi pelastaa tilanteen. Kuntoutusta tulisi myös saada riittävä määrä, jotta tilanne pysyy hyvänä.

Tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja! Vaikka yksilöllinen kuntoutus on usein tärkeää, myös esimerkiksi ryhmätoiminnan lisääminen tietyissä tapauksissa toisi kustannustehokkuutta kuntoutukseen.

Suomi ikääntyy vauhdilla. Ikä tuo kolotuksia ja usein myös tule-sairauksia. Ikääntyviä kannattaa kuitenkin kuntouttaa; jossain tapauksissa vielä yhdeksänkympin jälkeenkin on mahdollista päästä eroon rollaattorista! On tärkeää, että ikääntyvällä väestöllä on mahdollisuus saada kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitoon. Kuntoutus tuo virtaa ja mahdollisuuksia arkeen. Lisäksi sillä tuetaan osallisuutta ja kotona asumisen mahdollisuutta.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5137. 2015, Liitetaulukko 1. Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900–2060 (vuodet 2020–2060: ennuste) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaenn/2015/vaenn_2015_2015-10-30_tau_001_fi.html

Työikäiset

Tule-ongelmat on suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairausryhmä. Vuonna 2017 Kela maksoi sairauspäivärahaa noin 90 000 suomalaiselle. Tämä vastaa suurin piirtein Mikkelin ja Kajaanin asukaslukuja yhteensä. Tule-ongelmat olivat myös suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Vuonna 2017 tule-ongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä sai 41 000 suomalaista.

Työikäisen kuntoutukseen kannattaa panostaa! Työeläkekuntoutuksien keskimääräinen kustannus oli viime vuonna 24 700e, mikä vastaa noin 1,4 vuoden eläkekustannuksia.

Lapset ja nuoret

Lapsilla ja nuorilla esiintyy erityyppisiä tule-kipuja vaikkapa selässä, niskassa tai jaloissa. Usein kipujen taustalta ei välttämättä löydy tule-sairauksia. Sen sijaan kivut voivat liittyä rasitukseen, virheasentoihin tai virheellisiin liikemalleihin. Tällöinkin tilanne kannattaa kuitenkin hoitaa.

Lähteet:
1. Mäntyselkä PT, Turunen JH, Ahonen RS ym.
Chronic pain and poor self-rated health. JAMA 2003;290:2435-42 PubMed
2. http://www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/liikunta ja-nivelrikko
3. Finnish arthoplasty register https://thl.fi/far/ 4. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemus-ja-terveys/osteoporoosi
5. Ackerman ym. (2017) Substantial rise in the lifetime risk of primary total knee replacement surgery for osteoarthritis from 2003 to 2013: an international, population-level analysis, Osteoarthritis and Cartilage 25, 455-461

<< Takaisin