Viheralueilla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin! Viheralueiden on todettu vähentävät yksinäisyyden kokemusta, edistävän sosiaalisten kontaktien määrää sekä edistävän koettua elämänlaatua ja terveyttä.

Jos luontoympäristöt ovat kaikkien saatavilla, ovat ne tasa-arvoa edistäviä liikuntapaikkoja. Toisin sanoen viheralueita tulisi sijoittaa kaikille asuinalueille.

Ei ole yllättävää, että viheraluilla on merkitystä kuinka paljon ihmiset pyöräilevät ja kävelevät.

Luettavaa:

Viherympäristöliitto on suomentanut WHO:n oppaan paikallisille toimijoille, viranomaisille ja päättäjille ”Kaupunki vihreä, opas toimintaan

Tomi Mäki-Oppaan esitys Slidesharessa 

<< Takaisin