Järjestöt kuntouttajina

Tule-sairaus vaikuttaa toimintakykyyn monella tavalla. Kipu tai pelko kivusta hankaloittaa usein liikkumaan lähtemistä. Sairastuneen toimintakykyyn olisi kuitenkin kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota. Usein sanottu ”liike on lääke” ja liikkuminen valtaväestölle suunnatuilla tunneilla voi tuntua ylivoimaiselta.

Pelkästään Tule ry:n jäsenjärjestöillä on 249 paikallisyhdistystä. Näistä moni toimii useammalla paikkakunnalla. Suuri osa paikallisyhdistyksistä tarjoavat liikuntaa kymmenillä paikkakunnalla. Näillä liikuntatunneilla ihmiset paitsi hoitavat kuntoaan, myös tapaavat muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Monien tule-ongelmien oireet lieventyvät liikunnalla. Joissain tapauksissa ongelman uusiminenkin voi olla ehkäistävissä liikunnan avulla. Pienikin avustus voi tukea kuntoutujia, esimerkiksi kuntien tarjoamat liikuntatilat liikuntaryhmille tai ”toimintatonni” paikallisyhdistykselle voi tukea monen kuntoutumista!

 • Järjestöt ovat osa elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa. Järjestöt Vahvistavat yhteisöä sekä tuovat merkityksellisyyttä ja osallisuutta.
 • Järjestöt tarjoavat tekemisen paikkoja.
 • Järjestöissä on usein palkattuja asiantuntijoita, mutta myös käytännön tietoa, jota kannattaa hyödyntää päätöksenteossa ja neuvostoissa.
 • Osa tule-järjestöjen toiminnasta on integroitavissa palveluketjuun

MIKSI kannattaa tuke tule-järjestöjen liikuntaa?

 • Liikunta on ihmelääke kaikkiin suurimpiin kansansairauksiin.
 • Tule-järjestöjen liikuntaryhmät tavoittavat niitäkin, jotka eivät ehkä muuten uskaltaisi liikkua.
 • Sairastuneen toimintakykyä kannattaa tukea: toimintakykyinen kuntalainen on kunnallekin kannattavampi.

MITEN kuntamme voi tukea kuntalaisten tule-terveyttä järjestön kautta?

 • Tarjoamalla tilat liikuntaan (esim. koulujen liikuntasali, allas vesijumppaan)
 • Koordinoimalla tiedotusta liikuntaryhmistä
 • Tukemalla liikunnan ohjausta (rahallinen toiminta-avustus, liikuntaryhmien koordinointi, tarjoamalla koulutetun ohjaajan)
 • Järjestöille suunnattu yleinen tuki
 • Tarjoamalla tiloja järjestöjen toimintaan (esim. järjestötalo, kokoontumispaikka, toimistotila, yhteistoimisto muiden järjestöjen kanssa)