Shortcodes Ultimate

Kiropraktiikka

Kiropraktiikka on terveydenhuollon ala, joka huomioi tuki- ja liikuntaelinten, erityisesti selkärangan, toimivuuden tärkeyden ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kiropraktikon tutkintoon vaaditaan 5-vuotinen yliopistokoulutus, joka vastaa esikliinisten vuosien osalta lääkärikoulutusta. Harvalla muulla ammattilaisella on yhtä pitkä ja laaja-alainen koulutus selän toimintaan ja sen ongelmiin kuin kiropraktikolla. Kiropraktikko on koulutettu tunnistamaan hoidon mahdolliset vasta-aiheet ja hänellä on myös valmiudet tulkita röntgen- tai MRI kuvia.

Naprapatia

Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen ammattilainen, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Hän on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö 4-vuotisella korkeakoulututkinnolla.

Tyypillisimpiä hoitokohteita ovat selkä- ja niska kivut, puutumiset sekä raajojen kiputilat. Asiakkaan tutkiminen perustuu potilaan oireisiin, fyysisiin ja toiminnallisiin tutkimuksiin sekä neurologisiin ja ortopedisiin testeihin.

Osteopatia

Osteopaatit hoitavat monenlaisista vaivoista kärsiviä ihmisiä. Toimistoväki tulee osteopaatille usein selkä,- ja niska-ja hartiakipujen vuoksi. Niiden syynä ovat muun muassa asentovirheet.

Osteopaatit hoitavat hermoston toimintahäiriöitä, kuten puutuneita ja tunnottomia käsiä sekä huimausta. Myös migreeni, päänsärky ja purentavirheet ovat osteopaateille tuttuja.

Fysiatria

Fysiatrit ovat tule-sairauksiin erikoistuneita lääkäreitä. Fysiatrit ovat erikoistuneet ei-kirurgiseen tule-sairauksien hoitoon. He tutkivat, hoitavat ja kuntouttavat tule-sairauksista kärsiviä potilaita. Fysiatrit toimivat asiantuntijoina kuntoutuksen suunnittelussa lähes kaikille muille lääketieteen erikoisaloille. Fysiatrit tekevät läheistä yhteistyötä fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, apuvälineteknikoiden ja työterveyshuollon kanssa.

Fysioterapia

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia tarjoaa palveluja yksilöille ja väestölle tilanteissa, joissa näiden liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen, vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.

Fysioterapeutti on kuntoutualan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.