Tuki- ja liikuntaongelmat koskettavat lähes kaikkia jossain elämänvaiheessa

Tule-ongelmat eivät ole mikään marginaali-ilmiö; ne haittaavat valtaosan toimintakykyä jossain elämänvaiheessa. Tule-sairaudet ovat suurin kipua aiheuttava ja eniten toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Kipupotilas tarvitsee usein tukea arkeensa.

Yleisimmät riskitekijät

Usein suurimpia riskitekijöitä ovat sellaisia mihin emme voi itse vaikutta. Monet tule-ongelmat ovat perinnöllisiä ja myös ikääntyminen lisää tule-ongelmien todennäköisyyttä.

On kuitenkin paljon riskitekijöitä, joihin voimme vaikuttaa. Nämä ovat elintapoihin liittyviä tekijöitä:

• liikkumattomuus
• heikko lihaskunto
• ylipaino
• unen puute
• huono ravitsemus
• tupakointi
• alkoholin käyttö
• kuormittava työ
• psykososiaalinen stressi

<< Takaisin

 

Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoivaa Suomea!