Liitteet ovat Kansallista TULE-ohjelman taustoittamista varten tilattuja julkaisemattomia artikkeleita.

Liite 1. Timo Pohjolainen: Suorista ja epäsuorista kustannuksista tule-sairauksissa.
Liite 2. Olavi Airaksinen: Tule-potilaan hoitoketjut
Liite 3. Antti Malmivaara: Alaselän sairauksien ennaltaehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden edstämisestä terveydenhuollossa.
Liite 4. Päivi Leino-Arjas: Tule-sairastavuuden sosioekonomiset erot ja niiden syyt