Arvioinnin tavoitteena on saada luotettavaa tietoa ohjelman toteutumisesta suhteessa suunnitelmiin, sen vaikutuksista suhteessa tavoitteisiin ja mahdollisista muista vaikutuksista sekä voimavarojen käytöstä ja niiden suhteesta vaikutuksiin. Suomen Tule ry tilaa arvioinnin ulkopuoliselta taholta. Arviointi suoritetaan sovituin välein ja ensimmäisen arvioinnin suorittaja nimetään toimenpideohjelman varsinaisesti käynnistyessä. Arviointi suoritetaan ensisijaisesti seurannassa kertyneiden asiakirjojen ja muiden tietojen perusteella, minkä lisäksi arvioitsija saattaa kerätä ja käyttää muita tietoja. Arviointiraportit käsitellään paitsi Suomen Tule ry:n elimissä myös avoimessa päätöksentekijöiden, tutkijoiden, asiantuntijoiden, rahoittajien ja järjestöjen edustajien kokouksessa. Hyväksytyt raportit ja niihin mahdollisesti liitetyt suositukset ovat julkisia asiakirjoja.