Tule-ongelmien ja vammojen nykyistä tehokkaamman ja taloudellisemman ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen olennainen edellytys on monien järjestelmien toimintojen ja organisoinnin kehittäminen, voimavarojen kohdentaminen sekä tietämyksen ja osaamisen lisääminen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastuu alan kehittämisestä ja johtamisesta on terveys- ja sosiaalisektorilla, joten sen edellytysten varmistaminen on näihin tehtäviin keskeistä. Samanaikaisesti on kehitettävä monien muiden järjestelmien valmiuksia ja mahdollisuuksia osallistua tule-terveyden edistämiseen.