1. Kansallista TULE-ohjelmaa koordinoivaa, kansalaisjärjestöistä sekä tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioista koostuvaa verkostoa ja sen toimintaa kehitetään ja sen jatkuvuus turvataan siten, että se voi tuoda tehokkaasti esiin tule-terveyteen liittyviä tarpeita ja ajaa niiden takia tarpeellisia toimenpiteitä.
  2. Kansanterveysjärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa terveyden edistämisen ja keskeisten kansansairauksien ehkäisyn alueilla lisätään, jotta suunnittelijat ja päätöksentekijät eri tasoilla ottavat niiden asiantuntemuksen ja voimavarat täysipainoisesti huomioon, ja jotta niiden mahdollisuudet tulevat käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla kansanterveyden hyödyksi.