Tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä ja sairauksia koskevan opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä.

  1. Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ja toimintakyvyn merkitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä esittelevien oppisisältöjen osuutta koulujen ja oppilaitosten terveystiedon ja muissa oppiaineissa lisätään.
  2. Yliopistoihin perustetaan tule–alojen oppituoleja erityisesti tule-sairauksien ennaltaehkäisyä tukevan tutkimuksen ja koulutuksen lisäämiseksi.
  3. Lääkärien tule -tietoutta ja -osaamista lisätään koulutuksen kaikissa vaiheissa.
  4. Terveyden- ja sairaanhoitajien tule-koulutusta ja tule-hoitajien erikoistumiskoulutusta lisätään.
  5. Ajantasaisen koulutuksen avulla edistetään vaikuttaviksi ja kustannusvaikuttaviksi osoitettujen tulesairauksien ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmien käyttöä. Tehokas keino on lisätä Käypä hoito -suositusten käyttöönottoon liittyvää koulutusta (Liite 3).