Päiväkodeilla, kouluilla ja muilla oppilaitoksilla on suuri merkitys lasten ja nuorten tule–terveyden kehittymiseen. Keskeinen merkitys on monipuolisella ja riittävällä liikunnalla sekä terveellisellä ravinnolla ja ruokailutottumuksilla. Näiden elintapojen noudattamista ja omaksumista edistäviä keinoja on tuotu esiin lukuisissa suunnitelmissa ja ohjelmissa ja osittain niitä on toteutettukin (ks. luku 5).

Kansallinen TULE-ohjelma tukee näitä toimenpiteitä ja korostaa seuraavia

  1. Liikunnan lisäämistä päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten päivittäisessä toiminnassa ja erillisenä oppiaineena edistetään painottamalla asian merkitystä eri tasoilla vaikuttaville päätöksentekijöille ja laitosten henkilökunnalle.
  2. Terveystiedon ja soveltuvasti muiden aineiden oppisisältöihin liitetään riittävästi tule-terveyden merkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskevaa tietoa.
  3. Työtapoja ja työpisteiden ergonomiaa kehitetään tule-terveyttä edistävään ja selkävaivoja ehkäisevään suuntaan.
  4. Pihojen rakenteita, kuntoa ja käyttötapoja kehitetään monipuolista liikkumista edistäviksi.
  5. Kouluruoan ja -ruokailun terveellisyyttä edistetään ruoan tuottajien ja henkilökunnan koulutuksen sekä neuvonnan ja tiedotuksen avulla.