Useimmilla terveyden edistämisen alueilla on tapahtunut myönteistä kehitystä, selvänä poikkeuksena alkoholin käytön ja siitä johtuvien haittojen lisääntyminen. Millään terveyden edistämisen alueella ei kuitenkaan ole saavutettu läheskään optimaalista tilaa. Keskeinen syy myönteisten muutosten vähäisyyteen on terveyttä edistävien toimintojen riittämätön laajuus ja syvyys suhteessa tarvittaviin muutoksiin. Tämä johtuu mm. terveyden edistämisen toissijaisesta asemasta suunnittelussa ja päätöksenteossa, minkä takia vastuu terveyden edistämisen toteuttamisesta ja kehittämisestä on ollut epämääräistä, niihin on suunnattu vähän voimavaroja ja alan osaaminen, yhteistyö ja pitkäjänteinen yhteistoiminta ovat olleet puutteellisia. Olennainen tehokkuutta vähentävä tekijä terveyden edistämisessä on ollut myös osallistavien menetelmien puute. Ihmiset eivät ole sitoutuneet, koska he eivät ole olleet alusta alkaen mukana toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kansallinen TULE-ohjelma ja sen toteuttajat tukevat suunniteltuja ja meneillään olevia toimia terveyden edistämisessä. Lisäksi ohjelma esittää eri alueille alla kuvattuja tehostamistoimia.