Alkoholin käytössä erityisesti humaltumiseen johtava juominen on tapaturmien ja väkivallan vahva riskitekijä, jota ilmenee yleisesti jo nuorilla. Kansallinen TULE-ohjelma tukee sekä perinteisten alkoholin saatavuutta rajoittavien ja käyttöä vähentävien keinojen käyttöä että meneillään olevaan alkoholiohjelmaan sisältyviä muita keinoja.

  1. Alkoholiohjelmasta tiedotetaan tehokkaasti Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöille ja niille suositellaan osallistumista ohjelmaan niiden toimintamuotoihin ja -tapoihin soveltuvilla tavoilla.