1. Suomen Tule ry:n jäsenjärjestöt ottavat lihavuuden ehkäisyn ja vähentämisen huomioon toiminnassaan aikaisempaa voimakkaammin ja tekevät aktiivista yhteistyötä samoihin tavoitteisiin pyrkivien ohjelmien ja järjestöjen kanssa.
  2. Eri yhteyksissä esitettäviin laihdutusohjeisiin lisätään luuston terveyden säilyttämiseksi maininnat riittävästä D-vitamiinin ja kalsiumin saannin tarpeesta ja ohjeita sen tyydyttämiseksi.
  3. Kouluruokailun terveellisyyttä edistetään mm. lisäämällä ravitsemusta ja energian saantia ja kulutusta koskevaa tietoa eri aineiden oppisisällöissä, kehittämällä ravinnon sisältöä ja ruokailun toteutumista siten, että saadun ja kuluvan energian tasapaino säilyy, poistamalla mahdollisuus runsaasti energiaa sisältävien makeisten ja juomien saantiin kouluissa ja tarjoamalla mahdollisuus maksuttomiin terveellisiin hedelmä- ja vihannesvälipaloihin.