Liikunnan vähäisyys on monien tule-sairauksien ja huonon fyysisen toimintakyvyn riskitekijä ja säännöllinen, kuormittavuudeltaan toteuttajalleen kohtuullinen liikunta pienen tapaturmavaaran sisältävissä lajeissa suojatekijä. Nämä vaikutukset koskevat kaikkia ikäryhmiä. Kansallisen TULE-ohjelman valmistelussa eri tahot ovat kiinnittäneet liikunnan merkitykseen voimakkaasti huomiota. Suunnitelluissa ja käynnissä olevissa liikuntaa edistävissä toiminnoissa Kansallinen TULE-ohjelma painottaa alla mainittuja ja ehdottaa lisäksi seuraavia toimenpiteitä.

  1. Päivittäiseen elämään sisällytettävissä olevan fyysisen aktiivisuuden, arki- tai perusliikunnan, edellytyksiä lisätään yhdyskuntasuunnittelun keinoin ja lisäämällä väestön tietoisuutta.
  2. Työyhteisöjen mahdollisuuksia ja halukkuutta edistää liikuntaa työmatkoilla ja harrastuksena lisätään kehittämällä, kokeilemalla ja ottamalla käyttöön tehokkaita ja taloudellisia toimintatapoja.
  3. Iäkkäiden henkilöiden tarpeita, mahdollisuuksia ja odotuksia vastaavia liikuntaohjelmia ja muita palveluja, kuten heille sopivia kuntosaleja, lisätään.
  4. Jokamiehen ja -naisen tule-terveyttä ilmaisevan kuntomitan kehittämistä jatketaan ja päteväksi osoitettu menetelmä otetaan käyttöön.
  5. Kansalaisjärjestöjen kiinnostusta ja mahdollisuuksia järjestää terveyttä edistävää liikuntaa ja siihen liittyviä palveluja lisätään koulutuksen, tiedotuksen ja taloudellisen tuen avulla.