Tupakoimattomuus on tärkeä osa useiden tule sairauksien ehkäisyä ja hoitoa, koska tupakointi vaikuttaa epäedullisesti mm. luuston kehittymiseen, vaihdevuosien alkamiseen, hormonikorvaushoidon tehoon ja huonontuneen verenkierron välityksellä kudosten hapensaantiin ja aineenvaihduntaan. Terveydenhuollon henkilökunnalla on työssään hyviä mahdollisuuksia pyrkiä vaikuttamaan asiakkaittensa tupakointiin.

  1. Suomen Tule ry ja sen jäsenjärjestöt vahvistavat toiminnoissaan tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä edistäviä toimenpiteitä ja tukevat näihin tavoitteisiin tähtäävän lainsäädännön edelleen kehittämistä.