1. Hoitoketjujen kehittämistä ja käyttöönottoa lisätään tule-sairauksien varhaisen diagnosoinnin, hoidon aloittamisen ja kuntoutuksen tehostamiseksi. Kokemukset hoitoketjujen käytöstä osoittavat, että niiden avulla voidaan parantaa terveydenhuollon toimijoiden työnjakoa ja voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä sekä vähentää toimintakyvyn ja työkykyisyyden huononemista. (Liitteet 2 ja 3)
  2. Terveyskeskuksiin palkataan asianmukaisen koulutuksen saaneita tule-hoitajia, joiden vastuulla on erityisesti hoitoketjun alkupää eli korkean riskin  henkilöiden ja varhaisessa vaiheessa olevien tule- ongelmien tunnistaminen ja tällaisten henkilöiden hoitoonohjaus.
  3. Pienienergisen murtuman saaneiden potilaiden diagnostiikkaa ja hoitoonohjausta tehostetaan osana hoitoketjujen kehittämistä ja käyttöönottoa.
  4. Geriatristen murtumapotilaiden hoito ja kuntoutus aloitetaan viivytyksittä.