Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan vajaukset ja sairaudet kehittyvät useimmiten hitaasti, ne jäävät suuressa määrin näkymättömiin ja ”niiden kanssa voi elää”. Nämä piirteet eivät herätä osanoton, auttamisen halun, uhan ja vastaavia tunteita, jotka viestinnässä herättäisivät ihmisten kiinnostusta samassa määrin kuin esimerkiksi joidenkin muiden sairauksien kohdalla tapahtuu. Tämä koskee myös lieviä mutta lukuisia tapaturmia, varsinkin jos ne tapahtuvat yksityisyyden alueella kuten kotona ja vapaaaikana tai tiettyjen järjestelmien piirissä kuten työssä ja urheilussa. Vaikeavammaisuus jää väestön pääosalta näkymättömiin. Selvän poikkeuksen tule-ongelmien tiedotuksessa ja valistavassa viestinnässä muodostavat liikenneonnettomuudet vakavuutensa ja dramaattisuutensa takia. Ne ovat erilaisessa viestinnässä voimakkaasti esillä ja tämä edistää niiden ehkäisyä.

Tule-ongelmia ja niiden merkitystä koskevan tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä.

  1. Väestön tietoisuutta tule- riskeistä ja alan järjestöjen toiminnasta tehostetaan toteuttamalla tiedottamista pitkäjänteisenä ja alan järjestöjen kesken koordinoituna ja osittain yhteisenä toimintana.
  2. Vuosittain järjestetään Valtakunnallinen TULE -viikko tule-järjestöjen yhteisenä toimintana.
  3. Vuosittain palkitaan tule-terveyttä merkittävästi edistäneitä hankkeita, yhteisöjä tai henkilöitä.
  4. Kehitetään tule-järjestöjen yhteistyönä alan ajantasaista ja luotettavaa tietoa sisältävä TULE-portaali osaksi Tervesuomi.fi -portaalia.