Suurella osalla tule-sairaista ja -vammaisista henkilöistä liikkumiskyky ja -varmuus ovat keskimääräistä huonompia. Esteettömällä ympäristöllä kotona, työssä, työ- ja asiointimatkoilla ja vapaa-ajan toiminnoissa on heidän omatoimiselle selviytymiselleen ja elämänlaadulleen olennainen merkitys.

Rakennetun ympäristön esteettömyyden parantamista on jatkuvasti tehostettava mm. seuraavilla esitetyillä keinoilla:

  1. Yhdyskuntarakenteiden suunnittelua ja toteuttamista, omaehdoista liikkumista ja sen turvallisuutta suosiviksi tehostetaan mm. lisäämällä kävely- ja pyöräteitä sekä pieniä, erityisesti iäkkäiden henkilöiden ulkoiluun sopivia viheralueita ja parantamalla niiden laatua, turvallisuutta ja kunnossapitoa. Suunnittelussa on aiheellista hyödyntää tule-järjestöjen asiantuntemusta.
  2. Kotien turvallisuutta edistetään rakentamisen suunnittelijoiden, toteuttajien ja valvojien sekä tule-järjestöjen yhteisenä toimintana.
  3. Uusitun rakennuslainsäädännön toteutumista seurataan ja tehdään tarvittaessa kehittämisehdotuksia.