Tule-terveyden pitkäjänteinen ja tehokas edistäminen edellyttää, että erityisesti terveys- ja sosiaali- mutta myös monien muiden alojen suunnittelijat ja päätöksentekijät kaikilla tasoilla tiedostavat sen yhteiskuntapoliittinen merkityksen. Muita keskeisiä edellytyksiä tehokkaalle tule-terveyden edistämiselle ovat järjestelmällinen yhteistyö eri hallintohaarojen ja muiden tahojen kanssa sekä riittävä ja jatkuva taloudellisten resurssien osoittaminen terveydenhuollolle ennaltaehkäisevään työhön.

Tule-terveyden edistämisen vahvistamiseksi valtakunnallisessa, alueellisessa ja paikallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa Kansallinen TULE ohjelma sisältää seuraavat ehdotukset:

  1. Tule-terveyden edistäminen sisällytetään maan hallituksen terveyspoliittisiin ohjelmiin
  2. Eduskunnan tule-terveydestä kiinnostuneet kansanedustajat edistävät tule-tietoutta ja ajankohtaisten asioiden esille ottoa eduskunnassa ja valtionhallinnossa
  3. Sosiaali- ja terveysministeriön Kansanterveyden neuvottelukunnan asemaa ja sen tule-asiantuntemusta vahvistetaan
  4. Valtakunnalliseen kuntoutuksen suunnitteluun otetaan mukaan tule-järjestöjen edustus
  5. Kansanterveys- ja potilasjärjestöjen asemaa ja työn arvostusta vahvistetaan lisäämällä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja avoimuutta niiden ja julkisen hallinnon eri sektoreiden välillä. Yhtenä toimintamuotona järjestetään vuosittain TULE-parlamentti päättäjille, rahoittajille, jäsenjärjestöille ja tutkijoille
  6. Kansallisen TULE-ohjelman ja muiden kansansairauksia koskevien ohjelmien kuten sydän-, diabetes- ja mielenterveysohjelmien keskinäistä yhteistoimintaa tehostetaan
  7. Kansallisessa liikuntapolitiikassa vahvistetaan terveyttä edistävän liikunnan asemaa vaikuttamalla kansallisen liikuntaohjelman ja liikuntasuositusten sisältöön, valtion liikuntapaikkarakentamiseen osoitetun tuen suuntaamiseen terveyttä edistävän liikunnan tarpeita mahdollisimman hyvin palveleviin kohteisiin sekä valtion liikuntajärjestöille osoittaman tuen painottamiseen terveyttä edistävän liikunnan lisäämiseen.