Tiedote: Torstaina 6.9. alkavat syksyn TULE kuntoon! -luennot tarjoavat tietoa, kuinka ehkäistä ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinongelmia

  • -

Tiedote: Torstaina 6.9. alkavat syksyn TULE kuntoon! -luennot tarjoavat tietoa, kuinka ehkäistä ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinongelmia

Kaikille avoimet ja maksuttomat yleisöluennot käynnistyvät torstaina 6.9.2018 Kuhmosta. Luentoja järjestetään syksyn aikana neljällätoista (14) paikkakunnalla.

Tuki- ja liikuntaelinongelma (tule) on kurja ja kallis kaveri
Tule-ongelmat ovat suurin kipua ja arjen toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Tule-ongelmat ja -sairaudet kuormittavat ihmisiä ja yhteiskuntaa jo ennen eläkeikää. Kelan sairauspäivärahoissa ne nousevat yleisimmäksi poissaolon syyksi. Kela korvasikin vuonna 2017 noin 14 000 henkilötyövuotta sairauspäivärahoja tule-ongelmien vuoksi. Tule-kustannukset uhkaavat nousta lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä. On arvioitu, että tule-sairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3-4 miljardia euroa. Suomessa leikataan vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa. Esimerkiksi Lonkkamurtuman hoito maksaa keskimäärin noin 30 000 € potilasta kohden vuodessa. Kustannukset voivat nousta jopa 50 000 €/potilas, jos henkilö ei kuntoudu murtuman jälkeen kotiin, vaan jää laitoshoitoon. Vuosikustannukset lonkkamurtumien hoidosta liikkuvat 180-300 miljoonassa eurossa.

Tule kuntoon!

Tule-terveys jää usein huomioimatta ennen kuin se aiheuttaa oireita ja vaikuttaa toimintakykyymme. Suurin osa meistä kärsii ajoittain jonkinasteisista tule-vaivoista ainakin ajoittain.

Tule-kuntoonsa voi vaikuttaa kaiken ikäisenä jo pienilläkin arkisilla teoilla!
Tasapainoa voidaan parantaa säännöllisellä harjoittelulla ja hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Fyysisellä aktiivisuudella ja liikunnalla on paljon merkitystä ikääntyvän toimintakykyyn, sairauksien ehkäisyyn, itsenäiseen selviytymiseen ja elämän laadun parantamiseen.

TULE kuntoon! -luennolta saadaan tietoa ja keinoja, joilla voidaan tarttua jo ajoissa tuki- ja liikuntaelinongelmiin, hidastaa niiden eteneminen ja hoitaa jo olemassa olevia ongelmia.

Luentoa ennen paikalliset tule-yhdistykset antavat tietoa ja esittelevät omaa toimintaansa paikkakunnalla. Merkittävä osa TULE-järjestöjen toiminnasta tapahtuu paikallisyhdistyksissä. Harrastus- ja virkistystoiminta sekä vertais- ja vapaaehtoistoiminta ovat yhdistysten toiminnan keskeisiä osa-alueita. Yhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa, esimerkiksi matkoja, retkiä, kulttuuriharrastuksia, tapahtumia sekä liikuntaryhmiä ja -kerhoja.

Syksyn luentopaikkakunnat

Luentoja järjestetään yhteistyössäTule ry:n, Invalidiliitto ry:n, Huoltoliitto ry:n, Selkäliitto ry:n, Kuntoutuisyrittäjät ry:n, Suomen Nivelyhdistys ry:n, Suomen Luustoliitto ry:n ja Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys ry:n paikallisten jäsenyhdistysten kanssa. Syksyn luentoyhteistyössä on mukana myös Järvenpään kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ja Kokkolan Kestävä Verna-hanke. Luentokiertueen toteuttamisen mahdollistaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuki.

Lisätietoa luentokiertueesta: 
suunnittelija Jaana Hyvönen, puh. 045 195 0818, jaana.hyvonen@suomentule.fi

Lisätietoa luennoistahttp://www.suomentule.fi/toiminta/tule-kuntoon-seniori-luennot/

Liitteet: Tiedote .pdf