TULE ry:n hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus jonka tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Tule ry:n toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen jäsenet 2018-2019

Kevään liittokokouksessa 24.5.2018 Helsingissä, valittiin Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry:n hallituksen vuosille 2018-2019. Puheenjohtaja valittiin kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet vuodeksi.