Tule ry:n hallitus valitaan liittokokouksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Ensimmäisenä vuonna puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja vuodeksi. varsinaiset jäsenet yhden liittokokouksen ajaksi.

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Tule ry:n (ent. Suomen Tule ry) sääntömääräisessä liittokokouksessa 23.5.2017 valittiin varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2017-2018.

Hallitus 2017 – 2018

Puheenjohtaja
:
Anssi Kemppi,
puheenjohtaja @ suomentule.fi

I Varapuheenjohtaja:
Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry
jyrki.laakso @ nivel.fi

II Varapuheenjohtaja:
Katriina Lahti, Huoltoliitto ry
katriina.lahti54 @ gmail.com

Hallituksen jäsenet:

Varsinainen jäsen:  Hanna Markkula, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Varajäsen:              Raija Keihänen-Ekstam, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Varsinainen jäsen:  Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry
Varajäsen:              Auli Tynkkynen, Invalidiliitto ry

Varsinainen jäsen:  Heli Vehkala, Huoltoliitto ry

Varsinainen jäsen:  Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry
Varajäsen:              Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry

Varsinainen jäsen:  Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry
Varajäsen:              Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry

Varsinainen jäsen:  Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry
Varajäsen:              Jenni Tuomela, Suomen Luustoliitto ry

Varsinainen jäsen:  Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry
Varajäsen:              Heidi Österberg, Suomen Naprapaattiyhdistys ry

Varsinainen jäsen:  Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos
Varajäsen:              Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos