Tule ry:n jäseneksi?

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka toiminnallaan edistävät tuki- ja liikuntaelintenterveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

Varsinainen Jäsen jäsenmaksut 2019

Valtakunnallisuus tarkoittaa, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Erityisestä syystä jäseneksi voidaan hyväksyä muukin kuin toimialueeltaan valtakunnallinen rekisteröity yhdistys.

Jäsenmäärä
1 - 5000
250 €
Vuosi
5 001 - 40 000
henkilöjäseneen asti
+ 250 €
alkava 5000 henkilöjäsen
Yli 40 000
henkilöjäsentä
2 000 €
Vuosi

Kannattajajäsenmaksut 2019

Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä yksityiset henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää liiton tarkoitusperiä ja toimintaa sekä suorittavat jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.

Yksityishenkilöt
50 €
Vuosi
Yhteisöt ja säätiöt
1 000 €
Vuosi

Jos haluat liittyä Tule ry:n jäseneksi, kirjoita vapaamuotoinen esittely yhteisösi toiminnasta ja liitä mukaan yhteisösi säännöt. Voit toimittaa jäsenhakemuksen sähköpostitse toimisto@suomentule.fi .  Jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Tutustu Tule ry:n sääntöihin.