Tule ry:n jäsenjärjestöt

Tule ry:n jäsenyhteisöinä on 14 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden organisaatiota. Jäsenet ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä noin 50 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

HUOLTOLIITTO RY

Valtakunnallinen ja yleishyödyllinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö, joka kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja.

Tutustu Huoltoliitton toimintaan

INVALIDILIITTO RY

Edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.
Liitto vaikuttaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Tutustu Invalidiliiton toimintaan

SELKÄLIITTO RY

Selkäliitto on vuonna 1988 perustettu kansanterveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija, joka kannustaa ihmisiä aktiivisesti huolehtimaan selän terveydestä.

Tutustu Selkäliiton toimintaan

SUOMEN FYSIATRIYHDISTYS RY

Suomen Fysiatriyhdisty ry on fysikaalisesta lääketieteestä ja kuntoutuksesta kiinnos-tuneiden lääkärien ammatillisena yhdyssiteenä ja edistää fysikaalisen lääketieteen ja kuntoutuksen tutkimusta sekä kehittää sen käytännöllistä sovelluttamista.

Tutustu Fysiatriyhdistyksen toimintaan

SUOMEN KUNTOUTUSYRITTÄJÄT RY

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edun-valvontajärjestö, johon kuuluu 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on 900 toimipistettä eri puolilla Suomea.

Tutustu Kuntoutusyrittäjien toimintaan

SUOMEN LUUSTOLIITTO RY

Valtakunnallinen kansanterveys-, potilas- ja liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on  edistää tietoutta luustoterveydestä ja ehkäistä osteoporoosin ja murtumien ilmaantuvuutta, kaatuilua sekä edistää luustoon liittyviä terveitä elämäntapoja.

Tutustu Luustoliiton toimintaan

SUOMEN NAPRAPAATTIYHDISTYS RY

Suomen Naprapaattiyhdistys on toiminut vuodesta 1975 tiedottaen naprapatiasta, valvoen jäsentensä ammatillisia ja palkkauksellisia etuja ja toimintaa, sekä kehittäen jäsentensä TULE-kuntoutuksen ammattitaitoja ja -tietoja ammattinsa harjoittamisessa.

Tutustu Naprapaattiyhdistyksen toimintaan

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY

Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös nivelsairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tutustu Nivelyhdistyksen toimintaan

SUOMEN ORTOPEDIYHDISTYS RY

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ortopediasta ja traumatologiasta kiinnostuneita lääkäreitä edistämään alan kehitystä ja tutkimusta Suomessa järjestämällä kokouksia ja esitelmätilaisuuksia ja muulla vastaavanlaisella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla sekä harjoittaa alansa julkaisutoimintaa.

Tutustu Ortopediyhdistyksen toimintaan

SUOMEN OSTEOPAATTILIITTO RY

Suomen Osteopaattiliitto on perustettu 1988 ja sen tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenten ammattitaitoa ja etiikkaa sekä järjestää vuosittain täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi.

Tutustu Osteopaattiliiton toimintaan

SUOMEN SJÖGRENLIITTO RY

Suomen Sjögrenliitto ry (ent. Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry) on valta-kunnallinen potilasjärjestö, joka on perustettu vuonna 1996. Liitto kerää ja jakaa tietoa Sjögrenin oireyhtymää sairastaville ja terveydenhuollon ammattilaisille.<7p>

Tutustu Sjögrenliiton toimintaan

TYÖFYSIOTERAPEUTIT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työfysioterapeuttien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä edistää ammattikunnan asemaa ja työfysioterapian tunnettavuutta.

Tutustu Työfysioterapeuttien toimintaan

TYÖTERVEYSLAITOS

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantun-tija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.

Tutustu Työterveyslaitoksen toimintaan