Tule ry:n toimintaa ohjaa  liiton strategia 2015-2019, jossa liitto painottaa toiminnassaan erityisesti Tule-ongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä.

Vuoden 2019 aikana panostetaan näkyvään väestöviestintään, terveydenhuollon ja päättäjien tiedon lisäämiseen tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidon ja ennaltaehkäisyn merkityksestä.  Viestinnän ja muun asennevaikuttamisen avulla pyritään siihen, että tule-terveystieto lisääntyy ja ymmärretään elämäntapojen merkitys tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ja toimintakyvyn merkittävänä osatekijänä.

Liitto osallistuu aktiivisesti erilaisiin työryhmiin, joissa valmistellaan ja tehdään tule-terveyteen vaikuttavia päätöksiä ja antaa tutkittuun tietoon perustuvia asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja sekä osallistuu julkiseen keskusteluun hyödyntämällä liiton tuottamaa tule-materiaalipankkia.