10.10.2017 ”Kasvuikäisen tuki- ja liikuntaelinterveyden tukeminen terveydenhuollossa”

Tuki- ja liikuntaelinongelmat kuormittavat väestöä ja kansantaloutta. Tule-vaivat ovat suurimpana syynä suomalaisten työkyvyttömyyteen. Pohja riittävälle tule-terveydelle luodaan lapsuudessa.

Suomen Tule ry on yhteistyössä Invalidisäätiön kanssa koonnut eri alojen asiantuntijoita  puhumaan keinoista tukea kasvuikäisen tule-terveyttä terveydenhuollossa. Kasvuikäisiä yleisimmin vaivaavat tule-ongelmat ovat traumaperäisiä, elintapoihin liittyviä tai kasvussa huomioitavia asioita. Seminaarin aiheina on mm. tapaturmariskin ennaltaehkäisy, terveellisten elintapojen motivointi ja kasvavan nuoren alaraajoihin ja selkään liittyviä ortopedisten ongelmien tarkastelua.

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
Puheenjohtaja: Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja
Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto, Suomen Tule ry
9.00 – 9.10 Tervetuliaissanat
Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja
9.10 – 9.50 Tule-vammojen ennaltaehkäisy
Kaatumiset ja putoamiset (ml. liikuntavammat) lapsilla ja nuorilla Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman näkökulmasta
Ulla Korpilahti, th, TtM, tohtoriopiskelija, kehittämispäällikkö, THL
9.50 – 10.40 Huomioitavia asioita lapsen kehityksestä fysio- ja toimintaterapeutin näkökulmasta
Mari-Anna Majaneva, fysioterapeutti ja Heini-Maija Toivonen, toimintaterapeutti, Fysios Terapia-team, Tampere
10.40 – 11.10 Kahvi
11.10 – 11.40 Nykylasten ja -nuorten tule-kivut
Minna Ståhl, LT, fysiatrian erikoislääkäri, TAYS lasten ja nuorten kipupoliklinikka ja Helsingin yliopisto
11.40 – 12.20 Vastaanotolta työkaluja perheille terveellisten elintapojen motivointiin
Kati Kuisma, EtM, suunnittelija, Neuvokas perhe, Suomen Sydänliitto
12.20 – 12.30 Keskustelua
12.30 – 13.20 Lounas
13.20 – 13.50 Alaraajojen virheasennot, vaatiiko hoitoa?
Topi Laaksonen, ortopedi, HUS
13.50 – 14.30 Motivoiva haastattelu tule-terveyden edistäjänä
– Konkreettiset vinkit motivointiin
Marja Kinnunen, VTT, toiminnanjohtaja,Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto, Suomen Tule ry
14.30 – 14.50 Kahvi
14.50 – 15.20 Mitä on hyvä ryhti? Milloin on syytä huoleen?
Heikki Österman, ortopedi, Orton
15.20 – 15.50 Lapsen ja nuoren tule-ongelmat
– Pohdintaa oireiluun vaikuttavista psykososiaalisista taustatekijöistä
Tage Orenius, psykologi, Orton
15.50 – 16.00 Loppukeskustelu ja päivän päätös