Eduskunnan Tules-ryhmän puheenjohtaja Eero Akaan-Penttilä toivotti Tule-parlamentin osallistujat tervetulleiksi avauspuheenvuorossaan.

”Taidamme olla samassa uskossa kaikki tässä salissa”, hän totesi viitaten uskoon liikunnan merkityksestä. Kyse ei tosin ole pelkästä uskon asiasta, sillä vakaa tutkimusnäyttö vahvistaa aktiivisen liikkumisen elämää pidentävän vaikutuksen. Akaan-Penttilä viittasi puheenvuorossaan muun muassa tuoreeseen tutkimustulokseen, joka todistaa, että aktiivinen liikkuminen estää ihmisen geeneissä olevia telomeerejä lyhenemästä. Mitä pidempiä telomeerit ovat, sitä paremmin ne ehkäisevät ikääntymisen vaikutuksia.

Akaan-Penttilä viittasi lyhyesti myös muihin artikkeleihin ja tutkimuslähteisiin, jotka kannustavat ihmisiä pitämään huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan liikkumalla. ”Luvattoman vaikeaa on ollut saada 80 % väestöstä mukaan liikkumaan”, hän kuitenkin lopulta totesi huolenaiheenaan.

Suomen Tule ry:n puheenjohtaja Markku Hakala muistutti omassa puheenvuorossaan Suomen Tule ry:n suuresta ponnistuksesta, Kansallisesta Tule-ohjelmasta (KTO). Ohjelman ydinviesti on: ’Tule-terveys on terveyden perusta’. Painonhallinta, liikunta ja omasta kunnosta huolehtiminen ovat avaimia sekä tule-terveyteen että yleisimpien kansantautien ehkäisyyn.

Hakala korosti tuki- ja liikuntaelinsairauksien merkitystä kansantautina: ne aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauspoissaoloista – siis peräti 50 % enemmän kuin mielenterveysongelmat. ”Ellei tietoisuus asiasta lisäänny, ongelmat kasvavat, kun suuret ikäluokat tulevat kremppaikään”, Hakala tähdensi.

Hakala esitteli yleisölle Ilkka Vuoren innovaatiosta lähteneen Tule-parlamentin rakenteen, joka edellisvuosien esitelmien sijaan perustui parlamentin istunnon rakenteelle. Puhemiehenä toimi valtioneuvos Riitta Uosukainen, ja Suomen Tule ry:n pääsihteeri Ilkka Vuori kutsuttiin valvomaan istunnon ’perustuslaillisuutta’.

Valtioneuvos, Tule-parlamentin puhemies Riitta Uosukainen tervehti yleisöä todeten: ”Tämä on kaikkien asia.” Tule-vaivat osoittautuivat rouva puhemiehelle myös henkilökohtaisesti läheisiksi, sillä hänen oikeassa keskisormessaan oli juuri todettu nivelrikko. Uosukainen ryyditti aihetta siteeraten Helena Anhavan runoa: ”Nivelrikot sormissa, kirjoittavan ihmisen kunniamerkit.”

Rouva puhemies esitteli yleisölle Tule-parlamentin säännöt, jotka poikkesivat hieman eduskunnan täysistunnon käytänteistä. Jotta aika saataisiin riittämään kaikille välikysymysten esittäjille ja vastaajille, puheenvuorot kellotettiin tarkasti. Välikysymyksen esittämiseen sai käyttää aikaa kuusi minuuttia, vastaukseen toiset kuusi. Molemmat osapuolet saivat tämän jälkeen oman, kahden minuutin mittaisen kommenttipuheenvuoronsa. Yleisökysymyksille jäi aikaa neljä minuuttia, jolloin jokainen välikysymys saatiin käsiteltyä 20 minuutissa.

 

Kongressiajan ottoon Suomen Tule ry:n pääsihteeri, KTO-koordinaattori Ilkka Vuori oli kehitellyt uuden innovaation: teräsmuna (teräksinen munakello) mittasi aikaa säälimättömän tarkasti, vihreä, keltainen ja punainen liikennevalo puolestaan ilmaisivat puhujille, milloin oma vuoro uhkasi päättyä. Kongressiajan ottoon tarkoitettuja innovatiivisia välineitä käytti armottoman tarkasti Liikuntatieteellisen Seuran pääsihteeri Kari Keskinen.