Suomen Tule ry julkisti 26.3.2009 kaikille avoimen ideakilpailun Ranka ja raajat toimintaan. Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita, suunnitelmia tai ohjelmia, joilla voidaan edistää tehokkaasti ja turvallisesti tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa ja terveyttä päivittäisessä elämässä.

Määräaikaan mennessä kilpailuun lähetettiin toista sataa ehdotusta. Niiden arvioinnin suoritti viisijäseninen raati toisistaan riippumattomasti kymmentä perustetta käyttäen. Raadissa oli mukana edustaja Eläkevakuutusyhtiö Eterasta, Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Suomen Kuntoliikuntaliitosta, Työterveyslaitoksesta ja Suomen Tule ry:stä.

ulokset julkistettiin ja palkinnot jaettiin Tule-parlamentissa Eduskunnan auditoriossa 8.12.2009.

Ehdotuksissa oli lukuisia oivalluksia, jotka sellaisinaan tai edelleen kehitettyinä antavat mahdollisuuksia edistää kilpailukutsun mukaisesti tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa ja terveyttä tehokkaasti ja turvallisesti. Raati arvioi useat ehdotukset varsin tasavahvoiksi. Tästä syystä Eläkevakuutusyhtiö Eteralta lahjoituksena saatu palkintosumma 5000 euroa päätettiin jakaa kolmelle ehdotukselle, minkä lisäksi kaksi ehdotusta palkittiin kunniamaininnalla.

Parhaaksi ideaksi raati arvioi Kari Salon ehdotuksen Niks Naks -näytönsäästäjä. Ehdotuksessa esitellään tietokoneruudulle kehitetty monipuolinen, kiinnostava ja joustavasti muunneltava taukoliikuntaohjelma erityisesti niskan ja hartiaseudun vaivojen ehkäisyyn ja omahoitoon. Sovellus on kehitetty varsin valmiiksi ja sillä voi olla laajaa käyttöä yleisten tule-ongelmien vähentämisessä kaikissa ikäryhmissä sekä työssä että vapaa-aikana.

Toisen palkinnon sai Marjo Aspegren ideastaan:
”Olen pitkään ihmetellyt, kun kouluikäiset lapsemme kärsivät jatkuvasti niska-hartiakivuista, erityisesti kouluaikaan. Jospa opettajat opastettaisiin pitämään oppilaille säännöllisesti päivittäin muutaman minuutin niska-hartia-jumppa. Tästä voisi pikkuhiljaa tulla hyvä, yleinen tapa, jonka myönteiset vaikutukset oppilaat voisivat pian huomata – ja joka voisi jatkua aina sittenkin kun lapsukaisemme ovat aikanaan työelämässä.”

Raati arvosti tätä huolehtivaa, yksinkertaista, haluttaessa toteuttamiskelpoista ja todennäköisesti tuloksia tuottavaa ideaa.

Kolmannen palkinnon sai Turun Seudun Selkäyhdistys ideasta Liikennevalot – pysy vihreässä aallossa. Ehdotuksessa ideoidaan kampanjaa, jossa pyritään edistämään liikuntasuositusten toteutumista. Ohjelmaan osallistuvat keräävät tuoreella tavalla pisteitä viikoittaisen liikuntansa eri osista, ja heillä on mahdollisuus tarkistaa liikunnan riittävä määrä ja monipuolisuus. Ohjelma sopii toteutettavaksi yksin tai ryhmissä ja monien, hyvinkin erilaisten tahojen yhteistoimintana.

Ensimmäinen kunniamaininta annettiin Marjatta Flander-Airolan ehdotukselle Hyrrä. Siinä on kokeiltu ja kehitetty perinteisen lasten lelun, nappihyrrän, käyttöä erityisesti niska-hartiaseudun ja selän lihasten harjoittamiseen. Erikokoiset hyrrät sopivat eri-ikäisille ja erilaisista vaivoista ja lihasten heikkoudesta kärsiville. Hyrrä kulkee mukana kaikkialla, sitä voi käyttää lähes missä ja milloin vain ja siihen saattavat innostua jumppia kaihtavatkin.

Toisen kunniamaininnan sai Marju Huuhtanen ehdotuksistaan keinutuoli- ja sukkahousujumpiksi. Keinutuolijumpassa on yhdistetty vanhastaan mm. sydäntoipilaille suositeltu kiikkuminen jumppaliikkeisiin, jotka tehdään erityisesti tarkoitusta varten suunnitellussa keinutuolissa. Ohjelmaa on käytetty runsaasti ja myönteisin tuloksin huonokuntoisten ja vanhojen henkilöiden lihasten ja verenkierron kunnon hoitoon mm. Kaunialan sotavammasairaalassa.

Marju Huuhtasen toinen idea on sukkahousujumppa. Kuntovälineenä on kolmesta sukkahousun jalkaosasta tehty palmikko, jonka päihin on tehty solmut. Niistä on hyvä pitää kiinni kuin jumppakepistä, mutta palmikko on joustava kuin kuminauha, sen voi ottaa mukaan mihin vain ja tarvikkeita riittää yllin kyllin lähes joka kodissa. Idea kuin ainakin Joka Naisen Niksikirjasta!

Ranka ja raajat -kilpailu osoitti jälleen kerran, että kaikkea ei ole vielä keksitty ja että kuntoa ja terveyttä voi hoitaa tehokkaasti ja turvallisesti yksinkertaisilla keinoilla ja välineillä.