Välikysymys ehdotuksesta liikuntalain ja -asetuksen muuttamiseksi

Tule-parlamentin ensimmäisen välikysymyksen esitti Suomen Tule ry:n pääsihteeri Ilkka Vuori (kuva vieressä). Kysymyksen aiheena oli ehdotus liikuntalain ja –asetuksen muuttamiseksi. Vastaajana toimi Opetusministeriön asettaman Liikuntalakityöryhmän edustaja, liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti (kuva alla).

Välikysymyksessään Ilkka Vuori ilmaisi Tule-väen huolenaiheen: ehdotuksessa uudeksi liikuntalaiksi on erityisryhmien liikunnan jaosto kokonaan poistettu. Toisen huolenaiheen aiheuttaa lakimuutoksen sisältämä liikuntajärjestöjen avustamiskelpoisuuden täsmennys, jonka mukaan ”Avustettavalla liikuntajärjestöllä tarkoitetaan rekisteröityä yhdistystä, jonka pääasiallisena tehtävänä on liikunta ja joka toimii tämän lain 1 §:n mukaisesti.”

Välikysymyksessään Vuori korosti, että lakimuutos ei ole sopusoinnussa Liikuntalain 1 §:ssä esitettyjen tavoitteiden kanssa. Lakimuutos ei toteuttaisi myöskään työryhmän ehdottamassa 7 §:ssä mainittuja avustuskriteereitä, joiden mukaan ”Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys”. Toteutuessaan lakimuutos heikentäisi esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen mahdollisuuksia jatkaa ja kehittää liikunta-aktiviteetteja niille, joille se on ensiarvoisen tärkeää, mutta joita liikuntajärjestöt eivät tavoita tai joiden tarvitsemia palveluja liikuntajärjestöt eivät tuota. ”Lakimuutos heikentäisi erityisliikunnan asemaa sekä sen kehittämismahdollisuuksia, vaikka näitä nimenomaan tulisi vahvistaa”, Vuori täsmensi.

Suomen Tule ry:n välikysymyksessä kysyttiin: ”Katsooko opetusministeriö Liikuntalakityöryhmän ehdotuksen liikuntalain ja asetuksen muuttamisesta edistävän tämän lain 1 §:ssä mainittuja ja yleisesti hyväksyttyjä tavoitteita, ja jos niin millä perusteilla ja millä tavoin?”

Vastauksessaan liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti totesi, että säädös on normaalia säädöskehitystä. Samalla hän korosti, että ministeriön tulevaisuuden tavoitteena on keskittyä yhä enemmän strategisiin toimintoihin sekä arviointitoimintoihin. Haukilahti lupasi, että erityisliikunnan tarpeet otetaan tulevaisuudessakin huomioon, eikä opetusministeriön vahvaa tukea erityisliikunnalle aiota vähentää jatkossakaan. Haukilahden mukaan Liikuntatieteellinen seura vahvistaa otettaan soveltavan liikunnan alueella. Hän luetteli myös yhdistyksiä, jotka jo saavat tukea opetusministeriöltä. Lisäksi opetusministeriön tavoitteena on tukea Raha-automaattiyhdistyksen toimintaa: ”Liikuntajärjestöt eivät tule pääsemään RAY:n yleisavustuksen piiriin. Rajanvetoa on syytä toteuttaa, ettei yhdistyksille tule kaksinkertaisia valtion avustuksia”, Haukilahti tähdensi.

Haukilahti totesi, että RAY on varsin salliva terveyttä edistävässä työssään. Terveyttä edistäviin hankkeisiin jaetaan myös valtionapua noin miljoona euroa. Haukilahti muistutti vielä uudesta mahdollisuudesta, Soveli ry:stä, jonka jäsenistöön hän totesi kaikkien Tule-parlamentissa edustettujen järjestöjen kuuluvan. Sovelin toimintaa rahoittaa opetusministeriö, joka myös edellyttää järjestöjen välistä yhteistyötä. ”Ongelma on, kuinka yhteistoiminta järjestetään”, Haukilahti sanoi.

Vastauspuheenvuoronsa päätteeksi Haukilahti korosti, että käytännön tavoitteena on avustuslinjojen kirkastaminen, josta on jo neuvoteltu RAY:n kanssa. Hän totesi vielä toistamiseen, että ministeriötasolla suuntana on operatiivisen toiminnan vähentäminen ja siirtyminen kohti strategista toimintaa.

”Esitys vastaa Liikuntalain 1§:ssä määrättyjä tavoitteita esittämieni perustelujen mukaisesti”, Haukilahti tiivisti.