Loppupuheenvuorossaan rouva puhemies Riitta Uosukainen ilmaisi järkytyksensä fysiatrian professuurien vähäisestä osuudesta. ”Esitän, että tämän asian sisällöt viedään Opetusministeriöön ja Sosiaali- ja terveysministerille!” hän sanoi ja järjesti esitykselleen välittömän, avoimen kansanäänestyksen. Voitiin todeta, että 100 + prosenttia läsnäolijoista kannatti Uosukaisen esitystä, ja viestin viemisestä ministeriöille päätettiin.

Tilaisuuden yhteenvedon ja loppupäätelmät kokosi Suomen Tule ry:n pääsihteeri, professori Ilkka Vuori:

”Tule-terveyden puutteet ovat yleinen, monitahoinen, monisyinen, vakava ja kaikille kallis ongelma. Kyse ei ole katoavasta vaan kasvavasta ongelmasta sekä meillä että muualla. Tule-vaivojen syinä ovat mm. väestön ikääntyminen, lihominen, liikunnan puute lihavuutta aiheuttavana ja itsenäisenä tekijänä, epäterveet työtavat jne. Esimerkiksi näyttöpäätetyötä tekevillä suomalaisilla niska-hartiavaivoista kärsivien osuus on kasvanut 40 %:sta 48 %:iin vuodesta 1990 vuoteen 2003

Kuuden kysymyksen käsittely osoitti, että myönteisiin ja riittäviin tuloksiin pääseminen ajamissamme asioissa ei ole helppoa.

Nämä kysymykset ovat vain pieni osa niistä asioista, joihin Kansallisen TULE-ohjelman esitysten mukaan pitäisi saada korjausta tule-terveyden parantamiseksi.

Yhden tule-tahon voimat ja vaikutusvalta riittävät korkeintaan harvoin edes sen omien tärkeimpien asioiden edistämiseen parhaat tulokset antavalla tavalla.

Monilla tule-tahoilla on monia yhteisiä asioita ajettavanaan.
Tuloksiin tarvitaankin yhteistä tahtoa ja sen perusteella yhteisiä toimintoja.

Tule-terveyden edistäminen tehokkailla, turvallisilla ja taloudellisilla keinoilla edellyttää laajoja ja syvällisiä muutoksia ihmisten monissa elintavoissa ja monien palvelujen määrässä, laadussa ja kustannusten jakautumisessa.

Näitä muutoksia eivät tule-järjestöt yksin saa aikaan edes yhdessä toimimalla. Siihen eivät riitä yksin projektit, eivät edes ohjelmat, vaan siihen tarvitaan vaikutuksia järjestelmiin ja siihen taas tarvitaan politiikkoja.

Politiikkojen aikaansaamiseen tarvitaan suurta kuoroa, moniäänistä mutta samaa sävelmää ja samoja sanomia voimalla esittävää.

Tule-asioiden esittämiseen tarvitaan
Suomen paras kuoro!

Tähän kuoroon tarvitaan jäseniä ja tukijoita tule-tahojen lisäksi muista kansalaisjärjestöistä, ammattiryhmistä, tutkimus- ja koulutuslaitoksista, yrityksistä, poliitikoista yli puoluerajojen, valtioneuvoksista ja muista vaikutusvaltaisista suomalaisista

Tervetuloa edistämään Tule-kuoron toimintaa!