Vuoden 2011 TULE-parlamentti joka järjestettiin 4.11.2011 Musiikkitalon  Black Box -salissa, osallistui yli sata tule-alan päättäjää, vaikuttajaa, asiantuntijaa ja toimijaa. Kuudetta kertaa järjestetyn Tule-parlamentin puhemiehenä toimi valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Suomen Tule ry;n puheenjohtaja Hilkka Riihimäki avasi vuoden 2011 TULE-parlamentin.

Suomen Tule ry;n puheenjohtaja Hilkka Riihimäki avasi vuoden 2011 TULE-parlamentin.

Avaussanoissaan puheenjohtaja Hilkka Riihimäki totesi uuden Musiikkitalon Black Box -auditorion symbolisesti osuvaksi paikaksi tilaisuuden järjestämiselle. Black Box -termi on tuttu myös epidemiologisen tutkimuksen kentältä, jossa kaikkea, minkä syytä ei tunneta, nimitetään Black Boxiksi. Myös Tule-parlamenttipäivän teemaan kätkeytyy kuntoutuksen musta laatikko, joka sijaitsee kuntoutuksen tarpeen ja toteuman välillä. Avauspuheenvuorossaan Riihimäki listasi tehtäväalueita, joilla kuntoutuksen optimaalisen toimimisen saavuttamiseksi olisi vielä tehtävää:

– Monikanavainen kuntoutusketju
– Moninainen lainsäädäntö
– Vuoden 2005 Kelan uudistus
– Vuoden 2011 terveydenhuoltolakiuudistus
– Tulossa oleva vanhuspalvelulaki

Tule-parlamentin virallisen avauksen suoritti parlamentin puheenjohtaja, valtioneuvos Riitta Uosukainen.
– Myös kaksi vuotta sitten olin Tule-parlamentin puhemiehenä: se oli pysähdyttävä kokemus, koska esiin nousi niin paljon ongelmia, Uosukainen totesi sydämen asiaksi itselleen nousseesta tule-asiasta.

Tilaisuuden ohjelma oli seuraava:

I teema: Hoitaako terveydenhuolto velvoitteensa kuntoutuksessa? Toimiiko hoitoketju kuntoutuksessa tarpeen havaitsemisesta tulosten seurantaan ja omatoimisuuteen ohjaamiseen?

II teema: Kuuluuko kuntoutus kaikille?

III teema: Voidaanko tule-kuntoutuksen tarvetta hillitä terveyttä edistämällä? Tuleeko terveyden edistämisen järjestelmästä vaikuttava?