Voidaanko tule-kuntoutuksen tarvetta hillitä terveyttä edistämällä? Tuleeko terveyden edistämisen järjestelmästä vaikuttava?

Tähän on tultu: terveyden edistäminen nyt
Kehittämispäällikkö Heli Bäckmand, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden edistämisen kysymykset ovat ajankohtaisia tässä taloustilanteessa. Suomessa on toisaalta pitkät perinteet jo Ylpön ajoista lähtien terveyden edistämisessä. Paljon on myös tehty eri ohjelmien muodossa, kuten KASTE 2008, Bäckmand totesi ja jatkoi listausta menestyksellisistä terveydenedistämisen toimintalinjoista ja hankkeista:

– terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma
– STM:n linjaukset terveyden edistämiseksi kunnassa
– STES ry (Suomen terveyttä edistävät sairaalat)
– Alueellisia yhteistyömalleja
– Paljon on jo tapahtunut: vs. Pohjois-Karjala-projekti ja sen tulokset – taustalla 10 vuotta laaja-alaista asiantuntijayhteistyötä
– vuonna 1986 toteutettu itsemurhien ehkäisyprojekti
– diabeteksen ehkäisyyn keskittynyt DEHKO-hanke viiden sairaanhoitopiirin alueella: merkittävänä tuloksena, että ylipaino ei ole kasvanut niin voimakkaasti näillä alueilla kuin niillä, missä projektia ei ole toteutettu
– Keskeisimmissä kansansairauksissa on yhdenmukainen elämäntapa-/riskitekijäprofiili.
– Monista terveydenedistämisen ohjelmista on vahvaa vaikuttavuusnäyttöä.

Lupaavaa ja uhkaavaa: käytännön kokemuksia ja näkemyksiä

Ylilääkäri Mauno Vanhala, Keski-Suomen keskussairaala.

Ylilääkäri Mauno Vanhala, Keski-Suomen keskussairaala.

– Koko elämänaikainen terve elämäntapa suojaa suurilta kansansairauksilta. On selvää näyttöä, että terve elämäntapa suojaa myös aivoja ja ehkäisee mielenterveysongelmia, Alzheimerin tautia jne.
– Kaatumistapaturmien osalta keskeistä on, että koko elämänaikainen liikunta vaikuttaa vanhuusiän tapaturmiin:
– Johtopäätös: kuntoutuksen tarvetta voidaan vähentää vaalimalla terveyttä edistävää elämäntapaa läpi elämän.
– Kaksi asiaa, joihin voisimme puuttua: koululiikunta ja armeija: kyläkoulujen lahtaaminen pitäisi lakkauttaa: kun lähikoulut lakkautetaan, lapsia rahdataan autolla.
– Jos minulla olisi päätösvalta, lakkauttaisin koulujen lakkautusbuumin ja katsoisin kriittisesti koulukyytejä, Vanhala kuittaa.

– Jos alokkaat vapautetaan palveluksesta huonon kunnon tai lihavuuden takia, miksi heitä ei kuntouteta? Opetettaisiin keittiötaitoja ja päihteettömiä elämäntapoja, Vanhala visioi vauhdikkaasti uusia mahdollisuuksia käytännönläheiseen, varhaisen puuttumisen mukaiseen terveydenedistämistoimintaan.

Vanhala ravisteli muuttuvia kuntarakenteita ja talouselämän ehdoilla toteutettua yhteiskuntajärjestystämme.
– Syrjäseutuja kuristetaan palveluverkkoa karsimalla ja tuloeroja kasvatetaan. Jos työttömät ja eläkeläiset kansanosana kurjistuvat entisestään, on turha luulla, että preventio kansallisella tasolla onnistuisi.
– Fortumin optioilla koko kansa olisi saanut kuntosalikortin, huomautti Vanhala.
– Tuleeko preventiojärjestelmästä vaikuttava? Ei tule, jos ei sitä lailla säädetä. Valitettavasti kolmas sektori ei pysty luomaan sitä rakennetta, jonka järjestelmä vaatii. Jos mietitään palvelunostajaa kehyskunnassa, mahtaako ostaja valita prevention lonkkamurtuman tai keuhkokuumeen hoidon sijaan? Vanhala tykitti.

– Maakuntiin olisi perustettava terveyspiirit ja alettava toteuttaa samaa osuuskuntamallia, jolla ennen hommattiin maaseudulle puimurit ja sonnit.

– Kuntauudistus on terveyden edistämisen kannalta vahingollista, samoin jatkuva organisaatioiden muuttaminen. Terveydenhuollon peruspalvelujen ulkoistus on ehkäisevän toiminnan surma, totesi Vanhala.
– Onko yhdelläkään ulkoistetulla keikkalääkärillä halua tai ymmärrystä tehdä preventiota? Ennaltaehkäisy ei tuo euroja ulkomaisen sijoittajan kassaan, Vanhala muistutti.

Kuullaanko meitä, vaikuttaako se? Järjestöjen ääni

Harri Vertio totesi, että Sirkka-Liisa Karppi puhui jo paljon sitä mitä hän oli itsekin aikonut sanoa.

– Lääkinnällisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen eroa ei pitäisi olla.

Pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys.

Pääsihteeri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys.

– Pitäisi puhua kuntoutumisen tuesta sen sijaan että puhutaan kuntouttamisen tuesta.
– Kun Kela rahoittaa vain 65-vuotiaaksi asti, aiheutuu 66-vuotiaille merkillinen muutos: kuntoutustarve muuttuukin sopeutumisvalmennustarpeeksi. Kriittinen näkökulma: miksi 66-vuotiaana pitää sopeutua, jos 65-vuotiaana voi vielä kuntoutua.

– Järjestöille ei voi sälyttää liikaa vastuuta. Kolmas sektori ei voi rakentaa sellaista rakennetta, jonka varaan terveydenedistäminen voisi tässä maassa rakentua.
– Meillä oli infrastruktuuri terveydenedistämiseen, mutta se tuhoutui 90-luvun alussa, Vertio muistutti.

– Edustaako järjestö ihmisen ääntä julkisen hallinnon suuntaan vai julkisen hallinnon ääntä ihmisten suuntaan? Vertio peräänkuulutti järjestöjen roolia.
– Nykyisin ihmisen ääni kuuluu hyvin voimakkaana sosiaalisessa mediassa. Nykyään ihmiset voivat liittyä yhteen muuallakin kuin järjestöissä.
– Yksityissektori sisältää mahdollisuuksia terveyden edistämiseen. Kuntosalit aktiivisesti mukaan kunnan kuntouttaviin toimiin? Järjestöjen rooliin kuuluu ihmisten saattaminen näiden edellytysten piiriin
– Espoon esimerkki: kuntosalit maksutta avoimeksi eläkeläisille.

– Liikennesuunnittelu (mm. koulukyyditykset) sellaiseksi, että se edellyttää liikettä
– Miten loisimme ihmisille istumisen inhon? Voitte miettiä, missä voitte valita, istutteko vai seisotteko.

Kansanedustajan puheenvuoro

Jouko Jääskeläinen, Kristillisdemokraatit.

Jouko Jääskeläinen, Kristillisdemokraatit.

Jouko Jääskeläinen kertoi olevansa Tules-ryhmän jäsen ja 4. kauden kansanedustaja.

– On sairasta säästää terveydestä, Jääskeläinen kiteytti.
– Emme saa koskaan kaikkien suomalaisten elämäntilannetta sellaiseksi, ettei siitä koituisi terveysriskiä. Riskejä aiheuttavat myös työ istuen tietokoneella ja liikunnan vähäisyys. Samoin yhä nuorempien suomalaisten D-vitamiinin ja tärähdyksiä sisältävän liikunnan puute – jopa puolet helsinkiläisvauvoista kärsii D-vitamiinipuutoksesta.

– Hallituspuolueen jäsenenä en voi ottaa kantaa kuntauudistuksen hyvyyteen tai huonouteen, Jääskeläinen totesi.
– Esimerkiksi 20 % tupakoinnin vähentämisellä saavutettaisiin sama säästö kuin kuntarakenteen uudistuksella.
– Teemme kansanedustajina voitavamme tule-sairauksien ennaltaehkäisyksi: tuemme tahoja, jotka tekevät työtä sen hyväksi – ja lisäämme elämänuskoa ja toivoa, Jääskeläinen lupasi.