Julkilausuma

Suomen Nivelyhdistyksen potilasasiamies Heikki Multaharju esitti Tule-parlamentissa Nivelyhdistyksen edunvalvontatyöryhmän laatiman julkilausuman, joka peräänkuuluttaa maksuttomia uimahallikäyntejä yli 68-vuotiaille kuntalaisille. Parlamenttiväki kannatti yksimielisesti julkilausuman eteenpäin viemistä.

Ikäihmisten kuntoutukseen on kiinnitettävä erityistä ja entistä suurempaa huomiota. Parhaat tulokset ja suurimmat säästöt saavutetaan ennaltaehkäisevällä terveyttä edistävällä työllä. Tämän vuoksi myös muiden Suomen kuntien olisi järkevää noudattaa Espoon kaupungin hyvää esimerkkiä: mm. Espoo on jo taannut yli 68-vuotiaille maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit.

Esitämme, että kaikissa Suomen kunnissa siirryttäisiin tähän tehokkaasti terveyttä edistävään käytäntöön niin, että kaikki yli 68-vuotiaat saisivat vähintään maksuttoman sisäänpääsyn uimahalleihin. Tarvittaessa maksuttomat sisäänpääsyt voisi rajata vain tietyille uimahallivuoroille, esimerkiksi tuki- ja liikuntaongelmista kärsiville erittäin hyvin soveltuviin vesijuoksuun tai vesivoimisteluun.

Lihaskuntoa ja tasapainoa parantava liikunta vähentää tutkitusti ikäihmisten kaatumisia ja sen myötä esimerkiksi lonkkamurtumia. Vesiliikuntavuorojen ohella kuntien kannattaisikin kustantaa heille myös kuntosalivuoroja. Tämä on ikäihmisille erittäin tärkeää, jotta mahdollisimman moni heistä aktivoituisi omatoimisesti hoitamaan kuntoaan ja siten lisäämään hyvinvointiaan, samalla säilyttäen toimintakykynsä ja välttäen laitoshoidon mahdollisimman pitkään. Mikäli yhä useampi ikäihminen pystyy liikkumalla hoitamaan kuntoaan ja toiminnallisuuttaan, tarjoutuu kuntien alati kiristyvälle taloudelle myös mahdollisuus hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kasvua.

(Suomen Nivelyhdistys ry:n edunvalvontatyöryhmän julkilausuma Tule-parlamentissa, Helsinki 4.11.2011)

Keskustelua

Ortopedi Kalevi Österman nosti esiin sen, että kuntoutuksella on pitkät perinteet kuten sotainvalidien korkeatasoinen kuntoutus menneinä vuosikymmeninä osoittaa.

Österman osasi kertoa Tule-parlamenttiväelle myös, kuinka termi kuntoutus tuli Suomeen.
– Professori K.E. Kallio oli käynyt Amerikassa ja sanoi, että sotainvalideja siellä remontoidaan ja kunnostetaan. ProfessoriTamminen sanoi, että se kuulostaa koneiden korjaamiselta – ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja on parempi että sana on kuntoutus. Siihen Kallio, että tuo nyt ei ole mitään, mutta seuraavassa Lääkärilehdessä hän jo käytti tätä termiä, Österman muisteli.

Hyvä Tule -palkinnon vastaanottanut Kaarina Laine-Häikiö kiitti kaikkia esityksiä.
– Kun en enää edusta mitään viranomaista, olen eri mieltä siitä, ettei järjestö voi luoda struktuuria. Järjestöjen toimivat verkostot voivat korjata sturktuureja, joita yhteiskunta sotkee, Laine-Häikiö totesi.

Hämeenlinnan Seudun Invalidien puheenjohtaja Sari Lehikoinen jatkoi:
– Kyllä kolmas sektori pystyy vastaamaan kuntoutustarpeisiin: Invalidiliitossa on paljon toimintaa, jumppaamista jne., mutta kunta voi myös hankaloittaa toimintaamme. Kun palvelut keskittyvät kuntakeskuksiin, tulee lisää kuluja. Oma jumppamme vaarantui, kun terveyskeskus muuttui liikelaitokseksi: tiloille tuli niin kallis vuokra, että jumppien lopettamista jouduttiin miettimään, Lehikoinen kertoi.

Päätössanat

Suomen Tule ry:n pääsihteeri, emeritusprofessori Ilkka Vuori.

Suomen Tule ry:n pääsihteeri, emeritusprofessori Ilkka Vuori.

Suomen Tule ry:n pääsihteeri, emeritusprofessori Ilkka Vuori päätti Tule-parlamentin istunnon kannustaviin ja kuntouttaviin sloganeihin:

Työ on terapiaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja Tarvajärven hengessä on vielä todettava:
Peffa penkistä – ja ylös, ulos ja lenkille!