Valtakunnallisen Suomen Nivelyhdistyksen toiminta alkoi vuonna 2000. Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Jäseniä yhdistyksessä on yli 11 000.

Suomen Nivelyhdistys järjestää vertaistukea yli 50 paikkakunnalla. Vertaistukiryhmät eli nivelpiirit kokoontuvat yleensä kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Monet nivelpiirit järjestävät myös nivelrikkoisille sopivaa liikuntaa.

Suomen Nivelyhdistyksen oma jäsenlehti Niveltieto ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Suomen Nivelyhdistys ry:n yhteystiedot:
PL 1328
00101 Helsinki
Puhelin: 09 271 2312
Sähköposti: toimisto@nivel.fi, etunimi.sukunimi@nivel.fi
Kotisivut: www.nivel.fi
Facebook