Tuki- ja liikuntaelinongelmat ja -sairaudet
Yli miljoonalla suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinongelma tai -sairaus ja joka kolmas eläkeläinen kärsii tuki- ja liikuntaelinongelmista. Iäkkäillä ihmisillä yleisiä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset. TULE-ongelmat
ja sairaudet ovat masennuksen jälkeen suurin syy toimintakyvyttömyyteen ja ne vaikuttavat kykyyn ja halukkuuteen liikkua.


Riskitekijöitä

Erityisesti vähäinen liikunta tai sen puute sekä työn fyysiset ja muut kuormitustekijät ovat yleisimmät tule-oireiden, -sairauksien ja -toiminnanvajauksien riskiä lisäävät tekijät. Myös tupakointi, lihavuus, ravinnon puutteellisuudet, huono lihaskunto ja tasapaino, erityisesti iäkkäillä, sekä tapaturmat ja niiden vaaraa lisäävät asiat, kuten runsas alkoholin käyttö, huono vireystila ja aistien puutteellinen toiminta, ovat merkittäviä tule-oireiden ja -sairauksien riskitekijöitä.