Kaatumisia ja kaatumistapaturmia voidaan tehokkaasti ehkäistä. Kaatumisvaaraa vähennetään tehokkaimmin, kun tunnistetaan kaatumisille altistavat tekijät ja aloitetaan toimenpiteet mahdollisimman monen tekijän poistamiseksi.

Kaatumista voi ehkäistä:

Nämä tekijät auttavat/suojaavat sinua kaatumistapaturmilta:
• tasapainokyvyn ja lihaskunnon harjoittaminen
• liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
• hyvän terveydentilan ylläpitäminen ja sairauksien hyvä hoito
• sopiva ja riittävä ravinto sekä riittävä nesteiden nauttiminen
• sopiva lääkehoito ja lääkehoidon säännöllinen seuranta
• mahdollisimman hyvästä näkökyvystä ja kuulosta huolehtiminen
• tarvittavien turva- ja apuvälineiden käyttö
• ympäristöön liittyvien vaaranpaikkojen poistaminen.

Lähde: Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos