Lähes 80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Iäkkäille henkilöille tapaturmien seuraukset ovat usein vakavampia kuin nuoremmille. Tapaturma iäkkäänä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että pärjääminen kotona omin voimin huonontuu.

Tapaturmavaaraa voi vähentää huolehtimalla hyvästä terveydestä ja toimintakyvystä. Usein pienetkin toimet tapaturmien ehkäisemiseksi riittävät eivätkä vaadi suuria muutoksia, muutos omassa käyttäytymisessä ja asenteessa voi riittää. Esimerkiksi turhan kiirehtimisen välttäminen tai huolehtiminen siitä, ettei jätä turhia tavaroita lojumaan lattialle ovat helppoja keinoja välttää tapaturmia.

Muuta kotisi turvalliseksi:
• karsi turhat tavarat kulkuväyliltä,
• ehkäise kompastuminen teippaamalla maton reunat ja johdot lattiaan,
• univelka ja väsymys saattavat altistaa ylipainolle ja tapaturmille,
• hanki tarvittaessa kotiisi tukikaiteita ja huolehdi riittävästä valaistuksesta,
• minimoi kaatumisriski: vältä kurkottelua ja kiipeilyä,
• käytä liukuesteitä liukkailla pinnoilla,
• käytä tarvittaessa apuvälineitä,
• Kiinnitä huomiota ympäristöösi myös kiireisenä!